martes, 30 de junio de 2015

MOLA DE FANZARA – Sector noreste (3ª Parte)Como conclusión a los anteriores artículos sobre las cavidades del sector noreste de la Mola de Fanzara, presentamos esta 3ª y última parte por el momento. Recordamos que pueden leer los anteriores artículos publicados en este blog en los siguientes enlaces:

Mapa y ortofoto con detalle de la zona.

Acceso a las cavidades de la zona y referencia de situación respecto a la cova de La Mola.

Tras la exploración de las 6 cavidades de la zona y con los datos bibliográficos de los anteriores grupos que trabajaron en la zona (OJE y GEON) hemos averiguado las equivalencias entre nombre de las distintas cavidades de la zona. En la siguiente tabla mostramos las diferentes denominaciones de cada cavidad, así como las topografías o croquis con las que cuenta cada una.


En la siguiente tabla se muestran los datos espeleométricos de las 6 cavidades de la zona. Algunas de ellas son de escaso interés espeleológico, pero existe alguna cavidad interesante por su recorrido o profundidad como puede ser el Avenc de Pepet de Cala Sants.

 

Finalmente insertamos las topografías realizadas por el ECC de las cavidades reseñadas, ya que son las topografías con más rigor de todas las que se han realizado de este sector de la Mola de Fanzara.

  

 


viernes, 26 de junio de 2015

LA COVA PAREDÀ (LA POBLA TORNESA)

Fa uns dies vam fer una curta excursió per la zona sud-oest del terme municipal de la Pobla Tornesa, fins el barranc de la Paredà o Paredada. L'objectiu era visitar les cavitats del marge esquerre del barranc, que son la cova Paredà i la cova Paredà-2, dos cavitats erosives obertes sobre fractura. 
D'altra banda les cavitats del marge dret del barranc son tectóniques: cova del Bustal, fractura del Bustal i coves de la Solsida del Bustal 1 i 2, ja visitades fa uns quants anys. També per aquesta zona hi ha el Ullal de la Cova Paredà, surgencia permanent que s'activa després de fortes, molt fortes llevantades. Segons es conta ha de ploure "un cabiró de saó" per a que ixca l'ullal. Aquesta informació es va publicar en 2015 en el butlletí de A.C. la Balaguera, Montornés nº21, per José Miguel Castellet Martí en l'article titulat:Evolució temporal de registres pluviomètrics a La Pobla Tornesa(agost 1990–juliol 2014) .
 De les noticies d'aquest sabem que s'activà per última vegada l'any 2000. El Ullal no el tenim localitzat exactament, pero les referències facilitades per un pastor de la població son que esta en el mateix llit del barranc, més amunt de la cova Paredà i al costat d'una carrasca.
Barranc i cova Paredà
Un dels interesos que volem destacar de la cova es el seu caràcter erosiu que ens indica que es una surgencia fòssil, del qual el punt d'emissió actual potser siga el ullal abans esmentat. També parlarem de la cova Paredà-2, però es menys important.
Cova Paredà penjada en el cingle.
La cova Paredà s'obri en calcàries aptienses del cretàcic inferior que es disposen en estrats quasi horitzontals. Actualment esta penjada a uns 85 metres sobre el nivell del barranc i a escasos 30 metres de la planura superior que formen les muntanyes de la zona, com el tossal de la Paredà o l'Infernàs. Té un recorregut de 38 metres amb un caràcter ascendent i 2 metres positius aproximadament. L'altra cavitat esta a uns 80 metres, en el mateix pany rocòs i uns pocs metres més alta en cota.
Forat erosiu i cova Paredà-2 a la dreta.
Boca de la cova Paredà-2
En l'interior de les cavitats trobem diferents formes o millor dit microformes:
Hi han marques de corrosions de diferents tamanys, unes més grans, tant en grandària con en profunditat i altres més menudes i més nombroses cap al final de la cavitat. Pareix que el tamany esta en funció de la fondària de la cova on estiguen les marques, pero mirant-ho millor crec que respon al tipus de roca. Aquestes es veuen com petites "picaetes" o forats en la roca.
COVA PAREDÀ
 COVA PAREDÀ-2
 Unes altres marques de corrosions prenen forma de línies, tipus "grietes" i associades a elles hem vist en un punt juntes estilolítiques, relacionades en moviments tectònics recents.

"Grietes" i junta estilolítica.
Aquestes formes responen a la quimica de l'aigua i a la naturalesa de parets de la cavitat i les trobem en altres cavitats del mateix origen. Respecte a les corrosions, també hi han (en altres coves) corrosions climàtiques atribuides a diferències de temperatura o corrents de convecció, pero no en aquesta cavitat.
Unes altres formes son petites cúpules de disolució per on penetrà aigua del sostre. També son frequents en altres cavitats d'aquest tipus.
COVA DE LA PAREDÀ
En la cova trobem altres formes semblants a "pendants" i relacionats en una deposició de sediments i posterior retirada dels sedimets, conegut com a paragénesis. No creem que responga a aquesta génesis i es més be degut a la intensa fracturació de les roques i posterior erosió desde el sostre.
Ixents de roca erosionats del sostre.
Una mostra d'aquesta fracturació es veu en la propia forma de les galeries de la cavitat. La cova s'inicia amb una galeria principal d'uns 10 metres que es bifurca en dos conductes de seccions més reduïdes i de similar tamany. A més trobem altres dos galeries molt més estretes, una d'elles en la part exterior, que forma un conducte d'uns 5 metres que ix a l'exterior a l'altura de la boca, paral·lel a la galeria principal. L'altre es paral·lel a la galeria de la dreta, després de la bifurcació.
Bifurcació de la galeria principal

Primers metres de la cavitat.

Eixida a l'exterior del conducte paral·lel a la galeria principal.
Finalment hi han seccions en les dos galeries finals que podem visualtzar en les fotos i veure la seua estructura actual, amb una zona inferior on es nota una circulació a pressió i un altra superior més angulosa i on influeix la fractura i el seu desenvolupament vertical. Pasa el mateix en el conducte situat a la dreta del principal de la primera foto, on es nota la part inferior arrodonida i la superior més angulosa i condicionada per la fractura.

Galeria secundaria de la dreta.

Mateix punt d'abans pero des d'un altre angle.
En aquesta secció analitzada pareix que hi ha una diferent coloració i naturalesa de la roca en les parts inferior i superior. I d'ací podria vindre la diferent formació i morfologia de la galeria.
Galeria secundaria de l'esquerra
Per acabar volem mostrar un detall de la cova Paredà-2, on s'observen restres d'una terrassa de concreció. Aquestes poden fer-mos pensar en un antic nivell de deposits sedimentaris, on en la part superior d'aquest es va concrecionar i en la posterior retirada del sediment quedà  en alguns punts aquesta capa de concreció. Potser la concreció en un nivell determinat de la cova siga un testig del procés explicat. En altres cavitats hi han coses paregudes anomenades "fals sostre", formades a vegades per aquest procés.
Nivell de concreció amb la fractura.
Més nivell de concreció en altres punts de la cova (a la mateixa cota)
Amb aquests apunts, des d'un punt de vista aficionat, sols hem volgut mostrar algunes observacions d'aquest conjunt erosiu. De cavitats erosives en la provincia hi ha moltes. Un conjunt relativament proper a aquest es el de les coves de Blasco a Cabanes, publicat per l'E.C.C. en el butlletí del centre d'estudis la Plana nº11 (1987); Morfologia cársica en la cova de Blasco

Cova paredà i conducte erosiu inferior
Conducte erosiu inferior, penjar en el cingle.

lunes, 22 de junio de 2015

MOLA DE FANZARA – Sector noreste (2ª Parte)

Este articulo es una continuación del anterior artículo: MOLA DE FANZARA – Sector noreste (1ª Parte) publicado en abril de 2015 en este mismo blog.
Ahora presentamos las topografías y descripciones completas de la M-22 y M-25, y alguna modificación sobre sus coordenadas y nombres. Con ello damos por terminados los trabajos en la zona noreste de la Mola de Fanzara.

Formaciones en el Avenc del Tricicle (M-15).

Con esta información aclaramos algunos temas respecto a los nombres antiguos y las correspondencias entre cavidades. Pero, no obstante siguen existiendo 2 croquis realizados por el GEOC que no cuadran con la realidad. Estos son:
1) La topografía del Avenc de la Figuereta no acaba de cuadrar con la M-24, y la descripción todavía menos, pero no obstante esta cavidad tiene una figuereta en la boca y la parte superior de la topografía si se corresponde con la realidad.
2) La topografía del Avenc de la Troupe no se corresponde con la M-25, se asemeja más a la topografía del Avenc Gres (M-20), aunque tampoco demasiado. Asimismo la descripción del Catalogo SICE-CS cuadra perfectamente con la topografía del GEON del Avenc Asur I (M-25). Por lo que esta cavidad no es en efecto la M-25, y parece no ser tampoco la M-20.

Sin embargo, existe un documento que nos indica que el avenc de la figuereta es la M-24 y el avenc de la Troupe es la M-20. Este es un plano de la Mola de Fanzara elaborado por Alberto Uso del GEOC en 1972. De él se desprenden claramente las correspondencias entre las cavidades de la zona.

Plano de la Mola de Fanzara con la situación las cavidades. Autor: Alberto Uso.

Aclarando la cuestión de las correspondencias entre cavidades, pasamos a la descripción de las 2 cavidades exploradas y topografiadas el día 10 de mayo de 2015.


Avenc de Sebastiana (M-22)
La cavidad denominada por el ECC como M-22 es el Avenc de Sebastiana del GEOC y el Avenc del Choris del GEON. Que por cierto, se coronaron los espeleólogos del GEON cuando bautizaron el agujero.
Se trata de una fractura tectónica y muy superficial de orientación E-W.

La cavidad posee una boca escondida por la vegetación de 0,8 x 0,8 m. en disposición horizontal da paso a un resalte de unos 3 m. y en dirección este otro de unos 2 m. Tras estos resaltes aparece de nuevo otro de unos 3 m. que nos deja en una zona horizontal. En el extremo este encontramos una rampa ascendente hasta quedar cerrada la fractura por empotramientos clásticos.

Avenc de Sebastiana.

En la zona horizontal se abre a ras de suelo un pequeño laminador sin continuación. Y en una zona del techo de la cavidad se puede ver la luz que entra desde el exterior, aunque el paso es totalmente impenetrable a nivel humano. La anchura media de la diaclasa es de 1,2 m. y su recorrido no supera los 16 m., por lo que se trata de una pequeña fractura.


Coordenadas UTM – Datum WGS 84 – Huso 30 S
X-728591  Y-4431143  Z-538

Espeleometría:
Desarrollo: 16 m.
Profundidad: -9 m.
Recorrido en planta: 10 m.


Avenc Asur I (M-25)
La cavidad denominada por el ECC como M-25 es el Avenc Asur I del GEON.
Está constituida por una fractura tectónica de orientación E-W, como el resto de cavidades de la zona.

Boca superior del Avenc Asur I.
Esta sima posee 2 bocas separadas entre ellas unos 10 m. La boca superior (Boca-1) se encuentra junto a un pino y posee unas dimensiones de 1,2 x 0,8 m. Esta da paso a un pozo de 8 m. Desde la base y en dirección este avanzamos unos metros hasta encontrarnos con un pequeño resalte que da paso a una zona de techo bajo que dificulta el paso. Superada esta llegamos a la boca inferior (Boca-2) algo mayor que la boca superior y situada a la cota de -2 m. respecto a la otra boca.

Avenc Asur I, zona de máxima profundidad.

Si en la base del P-8 optamos por dirigirnos hacia el oeste nos toparemos con un pozo de unos 10 m. que alterna zonas verticales con otras en rampa. En su base la fractura continua en forma de una rampa descendente, que tras superar una estrechez nos deja en una pequeña estancia con el techo situado a unos 5 m. de altura. Aquí la fractura se cierra, nos encontramos a -22 m., cota de máxima profundidad de la cavidad.

 

Coordenadas UTM – Datum WGS 84 – Huso 30 S
X-728678  Y-4431163  Z-516

Espeleometría:
Desarrollo: 40 m.
Profundidad: -22 m.
Recorrido en planta: 20 m.

Boca inferior del Avenc Asur I.
Tras la visita a estas 2 cavidades aprovechamos para visitar el Avenc del Tricicle o M-15, situada junto al sendero de acceso a las cavidades del sector noreste.

Formaciones en el Avenc del Tricicle (M-15).