domingo, 30 de octubre de 2022

LA MINA 800 (ARTANA)

Hui rescatem un treballet que vam realitzar en maig de 2014 i que va quedar un poc abandonat sense arribar publicar "oficialment" els seus resultats i topografia. Vam tornar l'estiu de 2021 junt amb els biòlegs de la Universitat de València, aprofitant per  a finalitzar un curt ramal que faltava en la topografia i agafar alguna dada més.

La Mina 800 es va excavar durant els anys 1962 i 1963 a conseqüència de les pluges i la inundació dels nivells inferiors de la mina Virgen del Amparo o de la font de Ferro, amb l'objectiu de desaiguar la mina i així poder continuar l'explotació minera. L'entrada s'obri en el marge esquerre d'una xicoteta clotà d'on ve una barrancada de l'ombria de la Serra. Els xops i la vegetació de ribera, anuncien l'entrada de la galeria, que actualment abasteix a la població amb el seu important manantial o brollador. Com en aquest manantial no hi ha prou aigua per a les necessitats del poble, també s'extrau d'un pou més proper a Artana. 

Tram de tunel amb pedra en sec.

Actualment l'entrada de la galeria està protegida juntament amb un recinte de 20 metres que hi ha abans de la pròpia porta d'accés. A l'igual que aquest recinte previ, els primers metres de galeria son de materials argilosos, que a mida que ens endinsem és van fent més compactes. Als 40 metres comencem a trobar la galeria recoberta de pedra seca i volta de canó, que va alternant amb trams de bloquet i altres de roca, on s'aprecien les marges argiloses. Als 250 metres de galeria hi ha un canvi notori en la construcció, és passa de galeria de pedra en sec a bloquet, on hi venen més de 100 metres. Més avant als 400 metres comença a aflorar la calcària, trobant ací un clevill natural al sostre de la galeria, a favor d'un pla d'estratificació que en aquest punt cabussa 55º al sud. Aquest clevill te una direcció 275 nord magnètic, es a dir est-oest. Més avant també hem mesurat un capbussament de 60º, també cap al sud. Així constatem el acusat capbussament dels estrats, amb tendència vertical, que s'assembla ja al de la mina de la font de Ferro. 

Bidó amb la part inferior concrecionada.

Tram d'arenisca o rodeno.

Als 550 metres apareix l'arenisca, on trobem unes excèntriques blanques que apareixen en racons concrets de la galeria, sobre els 750 metres. Amb el rodeno arribem fins la bifurcació, a 820 metres des de l'entrada. Al llarg de la galeria apareixen formacions curioses: algunes estalactites formades sobre les tuberies de ferro, gruixudes capes de concreció al pis, formades en uns 60 anys i curioses formacions esfèriques adherides a les parets, que son exsudacions de mineral de guix. 

Exudacions de guix que sobeeixen de la paret artificial.

Detall del pis concrecionat sobre el rodeno.

Excèntriques.

 En la bifurcació trobem dos galeries, una de 48 metres, i l'altra de 96 metres que és per on ve l'aigua del manantial. Ambdues ramals estan excavats en rodeno, que a l'igual que la calcària, presenta un acusat capbussament. El tram ascendent finalitza en una inclinada rampa, amb dos pous ascendents de 4 metres i que finalitza per una obstrucció, i que pensem que aquesta continuació deu comunicar amb la mina. A més d'ací ve una corrent d'aire. Aquesta galeria ascendent està molt rentada, com si d'allí baixara molta aigua després de pluges. En el inici d'aquesta rampa, hi ha un colze que fa la galeria on trobem una curta desviació d'on també ve un poc d'aigua, però aquesta pareix estancada i parcialment reblida de sediment. Ací el sostre baixa i aquesta galeria finalitza als 24 metres.

Part final de la galeria anegada.

Estalactita sobre una viga de ferro.

La galeria d'on ve l'aigua, el sostre baixa progressivament degut al sediment acumulat a la part baixa i aquesta finalitza en un laminador producte d'una solsida, divisant la continuació de la galeria darrere d'un pas impenetrable. En aquesta zona final, hi han materials argilosos, que creiem que es tracten de les argil·lites que es situen entre el rodeno i la calcària.

Estalactita torta infuenciada per les corrents d'aire.

Últims metres accesible de la galería d'on ve l'aigua.

Un miner que va treballar en aquesta galeria ens contà que quan trobaren l'aigua, resultava molt difícil fer els forats i posar les barrines. Tenien que apretar la barrina amb un pal, perquè l'aigua eixia per tot arreu. Finalment deixaren d'excavar la galeria.

Nitxol o refugi lateral.

Un altra cosa que trobem al llarg del recorregut de la galeria son uns nitxols o refugis que apareixen a dreta i esquerra del la mateixa. Presenten unes dimensions aproximades d'un metre quadrat i n'hem contat 11 en tot el recorregut. També hi han tres curts ramals de 7, 10 i 8 metres a la dreta de la galeria, que semblen ser cates per fer avançar la galeria, que després rectificaren i feren anar per un lloc més adient. Sobre els nitxols, possiblement siguen per refugiar-se en cas de perill d'explosió o derrumbament, o bé per poder girar la vagoneta.

Topografia de la mina.

El recorregut de la galeria es de 998 metres, amb una direcció bastant regular cap a la mina de la font de Ferro. El desnivell positiu és de  42,6 metres, estant el punt d'on venen les aigües a +14,3 metres respecte a la boca d'entrada. La part final d'aquesta galeria, després d'ajuntar les diferents poligonals de les mines, queda just per baix de la sala Gran de la Cova de la Piqueta, i a una diferència de cota de 85 metres. La unió dels dos conjunts miners queda ara desconnectada, però les dos juntes totalitzarien un recorregut superior a 6,5 kilòmetres i un desnivell de 254 metres que hi ha entre la boca superior (cota 564 metres) i la d'aquesta galeria inferior.

Tram de rodeno.

Pel que fa a les aigües de la galeria 800, la temperatura en la boca era (agost 2021) de 19,2ºC, mentre que en el punt d'on ve l'aigua de 19,6ºC. Aquest fet ens indica que l'aigua a mida que ix a la superfície és va refredant, a més aquestes es troben per cota més calentes del que deuríem esperar, amb una possible influència de termalisme, com ocorre en altre zones de l'Espadà. La conductivitat de l'aigua era de 381 ms/cm.

martes, 25 de octubre de 2022

EXPOSICIÓN: ESPELEOLOGIA EN LA SIERRA DE ESPADÁN EN CASTELLÓN.

 La exposición de Espeleología en la Sierra de Espadán elaborada con motivo del Año Internacional de las cuevas y el karst, ahora viene a Castellón, tras haber estado en diferentes localidades de la zona del Espadán. Entre el 26 de octubre y el 18 de noviembre se puede visitar en la entrada del edificio del Patronat d'Esports de Castelló (Calle Columbretes,22).jueves, 20 de octubre de 2022

Campaña Yourte 2022

  

Equipo Yourte 2022: Luis, Cedric, Yannick y Hubert.

 

Un año más el equipo de espeleólogos franceses del SCOF & interclub nos hemos reunido en Picos para acometer un nuevo campamento de exploración. Este año ha sido flojo en cuanto a participación, pues solo hemos participado 4 espeleólogos y otro compañero que colaboro en el desmontaje del campamento. Los trabajos se han llevado a cabo entre los días 29 de julio al 5 de agosto.

 

 

Aproximación a las cavidades.

 

El campamento tuvo una duración de 8 días contando el montaje y el desmontaje del campamento, los porteos, los días de actividad y los días de descanso activo. De estas ocho jornadas tan solo se entró en cavidad 3 días. Porque el montaje de un campamento de altura de este estilo, con toda su infraestructura, supone unas cuantas jornadas de trabajo, y más cuando todo corre a cargo de 4 personas, e incluso 2 el día en que se montó la Yourte.

 

 

La “nevera” de la Yourte.

 

Pese a ello, pese a solo hacer dos jornadas de exploración, los días pasados en los Picos de Europa son una experiencia muy positiva y provechosa. El ritmo de vida que se lleva en la Yourte es una píldora reconfortante dentro del torbellino de estrés en el que frecuentemente nos vemos inmersos en nuestra sociedad occidental. Es un bálsamo, cual estancia en un spa.

 

 

Puesta de sol en la Yourte, todo un bálsamo para la mente.

 

Los participantes este año hemos sido: Hubert, Yannick, Cedric y Luis. Los tres primeros días se dedican al montaje de la Yourte (por parte de Hubert y Yannick), y de diversos porteos y acondicionamiento del campamento. Todo ello supone un gasto de tiempo y de energía extras que debemos valorar.

 

 

Yannick saliendo de la FP-208.

 

El domingo 31 de Julio, a última hora de la tarde, mientras Cedric está realizando un porteo, el resto del equipo subimos a la boca de la FP-208 para dejar material para el día siguiente y para instalar el pozo de entrada, tarea que corre a cargo de Yannick.

 

 

Pozo de entrada de la FP-208 con su nevero.

 

El lunes 1 de agosto realizaremos los 4 espeleólogos una entrada larga a la Sima FP-208, perteneciente al sistema de la horcada de l'Alba. Este sistema es el que se trabajó el año pasado y dio muy buenos resultados. Se realizaron varias conexiones entre distintas bocas y se descubrió un pozo de 152 m., así como una gran sala con un gran depósito de nieve a la cota de -385 m. Esta última sala posiblemente sea la sala Eureka de la misma sima FP-208, explorada en 2003, pero por una vía distinta a la descubierta en 2021.

 

 

Horcada de las Pozas, dentro de nuestra zona de trabajo.

 

La tarea a realizar este año es instalar la cavidad todo lo que podamos. El año pasado se quedó instalada hasta la cabecera del P-50, más o menos hasta la cota de -170 m. La instalación requiere su tiempo debido a que tenemos que reforzar las cabeceras y los fraccionamientos de todos los pozos. Además, aquí siempre se instala con doble anclaje para todas las cabeceras y todos los fraccionamientos. Por tanto teníamos que clavar muchos spits o anclajes estructurales con dynema nuevos.

 

 

Pozo de 50 m. visto desde su base.

 

Durante esta jornada equipamos hasta alcanzar la sala Tibor, situada aproximadamente a la cota de -300 m. Luis y Hubert íbamos delante equipando, mientras Yannick y Cedric nos seguían realizando la topografía. Una vez en la sala Tibor la reconocimos ubicando la continuación hacia la zona profunda de la sima y comimos los 4 juntos. Tras remontar los 300 m. salimos de la cavidad pasada la medianoche, tras más de 13 horas de exploración.

 

 

Sala Tibor.

 

La jornada siguiente la dedicamos a descansar, pero por la tarde realizamos un paseo hasta el jou de las Pozas. Rodeamos la Torrezuela por el oeste para alcanzar esta depresión kárstica, alcanzando la Horcada de las Pozas. Luis incluso aprovecho para ascender la Torre de la cabra blanca (2.320 m.), con la suerte de localizar una posible nueva cavidad bajando de cumbre.

 

 

Situación de una nueva sima durante el descanso de la Torre de la cabra blanca.

 

El miércoles 3 de agosto teníamos intención de formar dos grupos y entrar unos por la sima FP-208 y otros por la FP-258. La intención era encontrarnos en la sala Eureka o de la pista de esquí y luego cada grupo salir por la sima distinta a la que había entrado. De esta manera realizaríamos una travesía y confirmaríamos que la sala Eureka y la sala de la pista de esquí son la misma, hecho que damos prácticamente por seguro.

 

 

De izquierda a derecha: Los Estribos, la torre de la cabra blanca, el Diente y la Garita Cimera.

 

Para ello, el grupo compuesto por Luis y Hubert teníamos que entrar por la FP-208 e instalar desde la sala Tibor hasta la conexión con la sala Eureka. Pero la conexión entre la sima FP-208 y la sala Eureka no es para nada evidente. Por ello Luis y Hubert no la localizamos, y continuamos equipando la vía de -540 m. hasta alcanzar una pequeña sala a la cota de -380 m. aprox.

 

 

Pequeña sala situada a -380 m. hasta donde dejamos instalada la cavidad.

 

Por su parte el grupo de Yannick y Cedric entraron por la sima FP-258 y descendieron los distintos pozos, incluido el P-152, hasta alcanzar la base de la sala de la pista de esquí a la cota de-385 m. Allí estuvieron esperando a los compañeros y como tras varias horas de espera no llegaron, volvieron sobre sus pies. Se les pasó por la cabeza que podía darse el caso que la Sala Eureka y la de la pista de esquí no fueran la misma, y que los compañeros estuviéramos también esperando en otra sala diferente.

 

 

Espejo de falla por los pasos inferiores de la sala Tibor.

 

Finalmente, tras 12 horas y media de exploración salimos de nuevo al exterior los dos equipos prácticamente a la misma hora. No pudimos realizar la travesía, pero si hemos avanzado en la instalación de la sima FP-208 para el próximo verano continuar con su re-exploración y su nueva topografía.

 

 

Descendiendo la sima FP-208.

 

Las siguientes dos jornadas se quedan en la Yourte Hubert, Yannick y Cedric, mientras Luis abandona el campamento. También sube Fernando para colaborar con los compañeros en el desmontaje de la Yourte y el porteo de bajada a los lagos de Covadonga. Esta es una tarea de la que muchas veces nos olvidamos, pero que es imprescindible para poder realizar un campamento espeleológico en el corazón de los Picos de Europa.

 

 

De izquierda a derecha: torre de Enmediu, torres de las tres marías, torres del Torco, Los Estribos, la torre de la cabra blanca y el Diente.

 

Este verano celebrábamos el 50 aniversario de las exploraciones de los franceses del SCOF en los Picos de Europa. Aunque no se ha descubierto nada nuevo, sí se ha avanzado en la instalación de la sima FP-208. El año que viene se continuara con la exploración de este sistema de la horcada de l'Alba.

¡La exploración continúa!

 

viernes, 14 de octubre de 2022

Anarker cave: una cavidad volcánica en Islandia.

  

Espeleotemas denominados “estrías de avance”. Vienen a ser marcas en las paredes del tubo de lava formadas por el flujo de lava.

 

Sí, Islandia. Hemos estado por la isla de fuego y hielo y como no, hemos visitado una cavidad volcánica, como primera experiencia en la vulcanoespeleología.

La Anarker cave es un tubo de lava con un desarrollo de 510 m. situada en el municipio de Ölfus, al suroeste de la isla. La boca de la cavidad se ha abierto con colapso de la galería principal, formando un ancho pozo de unos 10 m. que está equipado con una escalera metálica de caracol para su cómodo descenso. La boca interrumpe en el medio de la galería única formada por un tubo de lava. Por tanto, desde el cono de deyección existente bajo la boca podemos acceder tanto al sector noroeste, como al sudeste.

 

 

Boca de entrada a la Anarker cave.

 

Primero visitamos el tramo noroeste, que presenta mayor recorrido. Se trata de un tubo, en el cual se pueden apreciar en ciertos lugares de las paredes estrías de avance (las marcas del flujo de la lava en estado líquido). Pero domina el fenómeno clástico, con bloques de materiales volcánicos de diversas tonalidades, desde al rojo al negro.

 

 

Sección típica de la cueva.

 

Pero también reconocimos en diversos rincones espeleotemas volcánicos, muy peculiares en comparación con los espeleotemas carbonatados que estamos acostumbrados a ver por nuestro país. Estos espeleotemas volcánicos se denominan espeleotemas primarios, por ocurrir su formación al mismo tiempo que la roca de encaje. Por contra, los típicos espeleotemas de las cavidades abiertas en materiales calcáreos, yesíferos o salinos se denominan espeleotemas secundarios o epigenéticos, por ocurrir su formación en un período posterior al de la formación de la propia cavidad. En las siguientes fotos se muestran algunos de ellos:

 

1. Pequeña estalagmita de lava.

 

 

2. Coladas parietales con dos colores que crean un buen contraste.

 

 

3. Pequeño cordón de un material beige solidificado sobre una base gris.

 

 

4. Material basáltico de color rojizo con marcas del flujo de lava.

 

 

5. Estafilitos de pequeño tamaño. Son el equivalente de las estalactitas de las cavidades epigenéticas.

 

 

6. Apréciese la sección típica de la galería.

 

 

7. Formaciones coralinas.

 

 

Y en la zona cercana a la boca vimos suelos helados pero con un paquete residual de hielo camuflado por grandes acumulaciones de bloques. Esto es un resto de los bellos espeleotemas de hielo que se forman en invierno en la zona cercana a la boca.

 

 

Estafilitos en el sector sureste.

 

El sector sureste, de menor recorrido, presenta un techo con abundantes estafilitos de coloración grisácea y de una textura brillante.

Estas cavidades es una manifestación muy notable de la gran actividad volcánica y geotérmica que posee la isla. Además visitamos múltiples manifestaciones de esta actividad.

 

1. Columnas de basalto de Gerðuberg. 


 

2. Strokur, el geiser más activo de Islandia.

 

 

3. Campos de lava.

 

4. Cono volcánico (Foto: Lydie Babin).

 

 

5. Fuentes termales.

 

 

6. Campos de fumerolas y balsas de barro (Foto: Lydie Babin).

 

 

7. Lenguas de lava formadas por las erupciones acaecidas en 2021.

 

 

En definitiva la isla asentada sobre la falla que separa las placas tectónicas euroasiática y norteamericana, nos mostró el poder creador de los volcanes y sus más notables manifestaciones.