martes, 7 de junio de 2011

ESPELEOLOGIA A BENASAL

El passat mes d'Abril, a més de publicarse el número 11 de la revista BERIG, també va aperèixer pubicada en la revista Aigua Clara, que edita l'Associació de Joves de Benasal, un artícle que tracta sobre la Cova del Tabústol. Aquest es el segón artícle de temàtica espeleogica publicat en aquesta revista per nosaltres. Amb açò pretenem donar a conèixer algunes cavitats de Benasal i al mateix temps crear un ambient de respecte als fenomens subterrànis, que en tantes ocasions han estat agredits.

Ací el presentem: