domingo, 30 de abril de 2017

AVENC DELS CINGLES DE LA GARROFERA (LES COVES DE VINROMÀ)


Boca de la cavitat
El passat mes de març vam fer unes prospeccions per una zona de l'extrem nord del terme municipal de Les Coves de Vinromà, proper a Salzadella. Tot començà al localitzar una sombra en el "visor terrasit", que ens plantejà la possibilitat de que forà una nova cavitat. Després d'una primera visita a la zona on Luis es dirigí al punt de la sombra, va comprobar que la sombra era una fractura colmatada sense importància, però uns 80 metres més amunt d'aquesta localitzà una fractura, que els primers metres eren en rampa i després s'obria un pou. La setmana següent visitarem la cavitat per tal d'explorarla i fer la topografía. En una tercera visita a la zona localitzarem una petita cavitat horitzontal en el marge dret del barranc, nombrant-la provisionalement com Cova dels cingles de la Garrofera. Aquesta última, amb 7 metres de recorregut no presenta tant d'interés com l'avenc.
Situació de les cavitats
Accedim a la cavitat desde la carretera que que uneix Les Coves de Vinromà i Tirig, un poc abans d'arribar al quilómetre 8, on esta el conegut  Avenc del mas Nou de Porcar. En aquest punt tenim que agafar una pista a mà dreta. Seguint la pista 1,9 quilòmetres i després de vorejar el mas d'En Torres hem d'agafar un camí a mà esquerra que baixa al barranc, finalitzant en una bassa. Desde la mateixa bassa ascendent la lloma uns 200 metres per sendes mig perdudes de senglars o caçadors arribem a la boca de la cavitat. Per trobarla hem de dirigir-nos un poc cap al nord-oest, ja que aquesta s'orienta cap al barranc on es troben els cingles.

Part inferior de la fractura.
 Els primers metres de la cavitat están formats per una fractura aéria, que en sentit descendent per una rampa ens deixa en una zona de tres metres plana, amb colades molt desmantelades i algunes molses que aprofiten l'entrada de llum exterior i l'humitat. Ací trobem un resalt de 6 metres, que es pot superar en oposició sense arribar a la seua base, arribant a una repisa uns 4 metres més avant. Desde la repissa podem descendir a la base de la fractura, on trobem osos de cinc animals caiguts a l'avenc. Aquesta presenta una planta estreta de 4 metres de recorregut. Si desde la repissa continuem per la fractura, per una zona més ampla pujem uns resalts per damunt de blocs i arribem a una zona plana de 10 metres on finalitza la fractura que s'estreta progresivament. En aquesta última zona destaquen les parets amb un color blanc de descalcificació de les concrecions.

Zona més plana de la fractura, amb les parets descalcificades.
Topografia de l'avenc.