jueves, 23 de enero de 2014

L'AVENC DEL CASTELLET DE XIVA NO EXISTEIX

Recordareu que fa uns mesos vam publicar un article que es deia: Teoria sobre una possible cavitat fantasma. Es tractava d'un article on s'exposaven una sèrie circumstancies que ens feien pensar que l'avenc del Castellet, situat a Xiva de Morella, podria referir-se als avencs de la Tossa. Segons aquesta teoria seria una cavitat amb dos noms (un dels quals es erroni), i evidentment sense assolir la fondària de -103 m. com se suposava que tenia.
Xiva de Morella


Pues be, algunes de les dades per les quals sabíem de l'existència d'aquesta cavitat, i les quals li atorgaven -103 m. de fondària, son tres articles publicats per Josep Fernández Peris referent a les majors cavitats del País Valencià. En els dos primers d'ells (Revista Lapiaz Nº 2 de l'any 1978 i Revista Guaita Nº 9 de l'any 1981) apareixia l'avenc en el llistat de cavitats amb mes fondària del País Valencià. En canvi en el tercer article, publicat a l'any 1986 en la Revista Idoubeda Nº 1, la cavitat ja no apareix en el llistat de fondària, en canvi en el llistat de recorregut continuava apareixent.
Ací deixem les taules de classificacions de cavitats del País Valencià aparegut a les menades publicacions, així com l'enllaç de tots tres articles.

Revista Lapiaz Nº 2 (any 1978)

Revista Guaita Nº 9 (any 1981)
 

Revista Idoubeda Nº 1 (any 1986)Nosaltres encara dubtat de que la nostra teoria fora 100% certa, pera confirmar amb total seguretat l'error existent en quant a la espeleometria d'aquesta cavitat, vam parlar amb Josep Fernández. Ell ens va confirmar que evidentment l'avenc del Castellet de Xiva com a tal no existeix i que les referències a aquest nom es referien als avenc de La Tossa.
D'aquesta manera es confirma que el topònim de "castellet de Xiva" es incorrecte, ja que deuria de ser La Tossa, tossal on hi han un conjunt de cavitats ja conegudes.

Agraïm una vegada mes la col·laboració de Josep Fernández.