martes, 8 de abril de 2014

TOPOGRAFIANT L'AVENC DEL CABEÇO PANOLLA-12-74,2 metres de fondària
 
Capçalera del P-24.

El diumenge 26 de gener vam visitar aquesta cavitat 4 membres de l'ESPELEO CLUB CASTELLÓ, érem Sergio, Lee, Cristina i Luis. Lee i Sergio es van encarregar d'instal·lar, mentre que Cristina i Luis agafarem dades pera fer la topografia.

La cavitat s'obri en la vessant est de la zona superior del Cabeço Panolla. Per accedir a la cavitat hi ha que pujar fins a dalt del Cabeço i desprès baixar una mica, però hi ha un accés prou llarg. Ara la zona esta mes neta de malea, perquè en l'anterior visita a la cavitat, en gener de 2011, hi havia molta mes. Açò es degut al ramat d'ovelles que pastura actualment per la zona.
 
Pujant cap a la cavitat.

Aquesta cavitat va ser visitada en la 5ª i ultima sortida de l'Interclub Castelló, al gener de 2011. En aquella ocasió es va equipar totalment la cavitat, ja que no hi havia absolutament cap ancoratge en l'avenc. Podeu veure l'article d'aquella sortida ací:
Boca nº 3.

Descripció:
La cavitat esta formada per una fractura tectònica que es mostra a l'exterior amb 5 boques, situades totes elles molt juntes i s'obre la mateixa fractura. En este primer nivell trobem un sector mes al sud, al qual s'accedís per baix d'un gran bloc (boca nº 4). Aquest sector te un desenvolupament d'uns 20 m. es molt superficial i te una altra boca mes al sud (boca nº 5), pero que no es penetrable a nivell humà.
Topografia.

Mes al nord trobem la gran boca de la cavitat (boca nº 3) que no es mes que la fractura exterioritzada. Aquesta boca dona pas al primer pis de l'avenc. Un poc mes al nord hi han dues boques molt juntes entre elles (boques nº 1 i nº 2) que per un pou de 7 m. comuniquen amb aquest primer pis. En l'extrem nord del primer pis hi ha un pou no equipat que ve a donar al segon pis de la cavitat.
 
Segon pis de la fractura, prop del laminador.

La continuació cap a zones mes fondes la trobem junt a la boca gran, per un pou de 21 metres amb una boca ampla. La segona part d'este pou te una forta inclinació cap al est. En la base del P-21 podem recórrer un fractura amb una amplada mitja d'un metre. Cap al est continua durant uns 15 m. i es tanca, i cap al oest es on continuarem davallant.
Boca nº 3.

Així seguint cap a l'oest recorrem una fractura amb el sol cobert de terra i amb varis cons de terra fins que apleguem a un resalt de 6 m. que podem destrepar (tenim l'opció de posar un corda de seguretat anclada a un bloc). Baix del resalt la galeria continua uns 25 m. i es tanca. Però en el punt mes baix d'aquesta trobem a ras de terra un curiós laminador que ens permet accedir a una fractura paral·lela.
Laminador que connecta amb el pou de 24 m.

Anclarem la corda a un espit per creuar el laminador, ja que a la seva sortida ens abocarem a un pou de 24 m. La capçalera d'este esta situada entre estalagmites on anclarem la corda. El pou, que s'inclina cap al oest en deixa en el tercer pis de la cavitat, que te una amplada mitja de 55 cm. En la seua base podrem continuar en direcció sud fins arribar a la capçalera d'un últim pou de 14 m. molt estret.
 
Sempre agafant dades per fer la topo.

A la base del pou de 14 m. tenim un petita planta de 4 metres amb una amplària de 50 cm. Ací la fractura continua, però no es penetrable. S'han sondejat uns 5 o 6 metres mes. La fondària màxima penetrable es de -74,2 m.
 
En la cota de -74,2 m.

Espeleometria:
Desenvolupament: 205 m.
Recorregut en planta: 137 m.
Fondària: -74,2 m.

 
Capçalera del P-24.PRÒXIMAMENT PRESENTAREM LA TOPOGRAFIA DE LES 2 ULTIMES DESCOBERTES