miércoles, 27 de enero de 2016

COVA DEL MAS DE FORÉS DE BAIX (Benassal)


El passat mes d’abril diversos espeleòlegs de l’ESPELEO CLUB CASTELLÓ vam visitar aquesta cavitat per realitzar el seu estudi i alçament topogràfic. Ací presentem el resultat.
Resulta ser una cavitat que ens ha sorprès per les seues dimensions i la seua bellesa. Ens esperàvem una modesta cavitat i ens vam trobar en una cova amb prou de volum i un recorregut superior als 170 m.

Sala bonica.

SITUACIÓ
Esta situada en la vesant sud del Picaio, màxima elevació del terme de Benassal, mes avall de la roca del migdia i mes amunt del riu Montlleo. Es prou difícil de localitzar.
Per accedir a ella partirem de la població de Vilafranca, agafant la pista que baixa cap al barranc de les coves de Forcall. Des d’allí remuntem pel camí de Benassal fins un coll, per començar a baixar cap al riu Montlleo. Primer passem per La teuleria, desprès per la caseta de les Sorts, mes avant passem pel mas de Forés de dalt i pel mas de Forés de baix. Un kilòmetre desprès de passar aquest últim mas trobarem a ma dreta una antiga pista utilitzada per traure fusta. Ací es bon lloc per deixar els vehicles. La pista esta intransitable per als automòbils.

Mas de Forés de baix i al fons la roca del migdia.

Caminarem per la pista, i a uns 250 m. trobarem a la vora dreta del camí la boca d’un petit forat de 4 m. de recorregut; es tracta del forat del mas de Forés de baix nº 2. Per aplegar a la cova del mas de Fores de baix continuarem per la pista fins quasi el seu final. Desprès de deixar un cingle a ma dreta del camí, abandonem la pista per començar a pujar per una empinada costera fins la boca de la cavitat. L’entrada es troba un centenar de metres mes amunt del camí i molt amagada. La seva boca esta protegida per una porta, pera la seua visita cal demanar la clau a l’ajuntament de Benassal.

Mapa de situació de les cavitats.
 
Coordenades UTM Datum ETRS89
Zona: 30 T

Cova del Mas de Forés de baix
X: 732933
Y: 4473598
Z: 974 m.

Forat del Mas de Forés de baix nº2
X: 733176
Y: 4473451
Z: 934

Planta de la cavitat.
Seccions de la cavitat.

DESCRIPCIÓ
A la cova del Mas de Forés de baix també se la coneix amb el nom d’avenc del Serrador. Però els veïns dels masos dels voltats la coneixent amb el nom de cova del Mas de Forés de baix, per la qual cosa nosaltres també la nomenarem així.

Es tracta d’una cova formada per quatre sales principals i algunes galeries que les uneixen. Esta formada a favor d’una escletxa de direcció sud - nord amb un fort buçament cap a l’est. En el pis inferior es nota mes clarament l’eix de la fractura principal, mentre que en el superior també hi ha algun punt, com per exemple en la sala d’entrada, on es deixa veure un clar domini de l’estratificació.

Boca d'entrada.

La boca de 1,2 m. d’alt per 0,9 m. d’ample es arrodonida i dona pas a un tub de pressió que davalla un curt ressalt i varis esglaons fets per la ma de l’home pera desembocar en la sala d’entrada. Aquesta sala de 15 x 6 m. es descendent i esta relativament seca. En ella observem varies estalagmites al mig de la sala i algunes colades que adornen les parets. El terra es presenta ple de terra i algunes pedres.

Sala d’entrada.

Al fons de la sala i junt a una bonica estalagmita de mes de 2 m. hi ha una desgrimpada que ens du a una galeria de sostre baix i amb molts blocs i roques soltes, que en el seu extrem dona pas a una saleta amb el sostre mes alt. D’ací tenim 3 possibilitats de continuació:
-La primera i mes curta l’agafem en direcció est, baixant un escalo i girant a l’esquerra. Al principi es una galeria ampla i còmoda, pero de seguida gira de nou a l’esquerra i finalitza en una petita estància plena de materials clàstics (punt L de la topografia).
-La segona es una gatera situada en el extrem nord de la saleta i a mitja alçada. Aquesta gatera, d’uns 4 m. de llargària, ens deixa en la sala bonica.
-La tercera ix de l’esquerra de la galeria de sostre baix que precedeix a la saleta. I ens du al pis inferior.

Sala bonica.

Superant la gatera arribem a la sala bonica, que com el seu nom indica esta molt bellament concrecionada. Esta sala te una forma allargada i unes dimensions de 20 x 6,5 m. En la part sud esta formada per una rampa amb forta pendent ascendent i amb grans blocs que ens du a una zona plana amb terra al sol i formacions a les parets. En un racó d’aquesta zona hi ha un ressalt descendent que desemboca a la sala de entrada, just on esta la estalagmita de mes de 2 m. esmenada abans. En la part mitja de la rampa també hi ha un forat entre blocs que comunica amb la saleta d’on partia la gatera d’accés a la sala bonica.

Banderes a la sala bonica.

L’extrem nord de la sala es el mes decorat per tot tipus de formacions. Podem accedir a alguna saleta separada de la sala principal per parets de concreció. A l’extrem est de la sala, al costat d’una bonica colada comença una galeria mes terrosa i amb pedres que agafa direcció sud fins uns petits passos que acaben estrenyin-se. De baix de la colada també podem agafar dues galeries totalment concrecionades que curtcircuiten i que prenen direcció nord. Realment aquestes estan separades de la sala principal per tàbics de concrecions.

Un racó a l'extrem nord de la sala bonica.

Tornant a la bifurcació i agafant el ramal de l’esquerra baixem al pis de baix. La galeria comença superant una estretor. Tot seguit fem un gir de 180º i baixem un ressalt junt a una columna partida a mitja alçada pels moviments neotectònics ocorreguts en la cova. Entrem a una saleta on hi han dues possibilitats; al fons del embut que forma la saleta podem accedir al pis inferior per mig d’una estretor molt selectiva, però resulta mes còmode seguir recte pujant un ressalt. Així tenim la possibilitat d’ascendir a ma esquerra un fractura amb forta pendent que ens deixa en una estància petita però amb moltes formacions. En aquesta zona s’observa l’orientació que porta el diàclasi que forma la cavitat.
En vegada de pujar l’esmenada fractura podem girar a la ma dreta per introduir-nos en un pas estret i descendent que ens du també al pis inferior. Poc a poc l’amplària i l’alçada de la galeria es van ampliant fins arribar a una sala de 7 x 3 m. amb el sostre alt (uns 7 m. aprox.) i colades a les parets.

Sala bonica.

Des de l’extrem nord de la sala superem un nou pas estret que dona pas a una nova bifurcació. Cap a la esquerra i davallant un ressalt podem visitar la sala dels blocs. Com el seu nom indica esta plena de blocs i demes materials clàstics, encara que en alguns racons trobem boniques formacions molt humides i amb tonalitats blanques i negres que alegren la nostra vista. Aquesta sala de 12 x 3 m. te en el seu extrem oest un petit pouet que arriba a la màxima fondària de la cavitat a la cota de -32,2 m. (punt P de la topografia).

Sala de les banderes.

En vegada d’entrar a la sala dels blocs podem seguir el ramal de la dreta, que es el mes evident, per aplegar a la part final de la cavitat; la sala de les Banderes de 15 x 3 m. i amb el sostre a uns 10 m. d’alçada. Aquesta junt amb la sala bonica son les mes espectaculars de la cavitat, en ella abunden les formacions reconstructives actives i de diverses tonalitats. Pengen del sostre múltiples banderes, hi ha colades per tot arreu i també trobem grans estalagmites pel mig de la sala. En la zona nord-oest es forma un pis inferior que dona pas a un parell de galeries curtes que curtcircuiten i que es presenten farcides de formacions.

ESPELEOMETRÍA
Desenvolupament:......... 171 m.
Recorregut en planta:..... 146 m.
Fondària:.................... -32,2 m.

FORAT DEL MAS DE FORÉS DE BAIX Nº2

Topografia de la cavitat.

Aquesta cavitat es tracta d’un petit forat de 4 metres de recorregut i amb una fondària de 2,2 metres.
Es troba com hem dit al marge dret de la pista que entra cap a la cova del Mas de Forés de baix, la vorem fàcilment si passem per la pista.
Esta formada al mig de dos estrats pel que pren forma de laminador. El seu interior es gaire estret i ple de materials clàstics ja que el terreny on s’obri la cova es troba molt descompost. No te cap interès, encara així els seus 4 metres de recorregut ens recomanen de la seua catalogació.

Boca del forat del Mas de Forés de baix nº 2.