jueves, 28 de marzo de 2019

Nuevos trabajos de topografía en el avenc de l’Esquerrà (Revista digital Gota a gota)


Fruit d’una visita realitzada a l’avenc de l’Esquerrà el passat dissabte 26 de gener hem preparat un interesant article. Aquest presenta una topografia molt acurada del meandre dels Ribetans (meandre inferior de la cavitat), es a dir de tota la zona nova descoberta pels espeleòlegs del SES del GER als anys 2007 - 2013. També s’han fet un muntatge de la topografia completa de l’avenc partint de la topografia original del ECG i de alguns ramals topografiats pel SE del GER de Rubí.

Topografia detallada del meandre dels Ribetans.

A mes a mes es va realitzar un estudi de la concentració d’oxigen i la presencia de monòxid de carbono i àcid sulfhídric, del qual també es presenten els resultats.
Amb aquestos resultats podem afirmar que l’Avenc de l’Esquerrà assoleix una fondària de -291,4 m.; sent la cavitat mes fonda del massís del Garraf i la 4rta de Catalunya.

Topografia completa de la cavitat.

Acompanyem les topografies de la cavitat i l’enllaç de l’article publicat en la revista digital Gota a gota que edita el GEV (Grupo Espeleológico de Villacarrillo).