martes, 10 de diciembre de 2019

MESURAMENT DE CAVITAT AMB HIPOXIA


Corria l’any 2010 quan en un treball de catalogació a nivell municipal, concretament a terme de Costur s’estava fent una gran labor de repàs de les zones espeleològiques amb potencial. Així Jesús que era el que duia la davantera en les exploracions i treballs, el  va topetar fent un pateo per la Bassa Roja i el seu pla, este, te un potencial molt elevat de cavitats.

Bassa principal que dona nom al pla

Entre les seues peculiaritats, està el estar amb abundants dolines d’infiltració d’aigua de pluja en llocs mes fondos; així molt a prop d’una zona on abunda la Terra Rossa i que fa presència l’argila. Pels voltants hi ha diversos llocs d’absorció, on es van localitzar un parell de clots que tenien bona pinta. Es van iniciar treball de desobstrucció en febrer.

Zona amb molt de coscollar que dificulta el pas pel pla

Ja al juliol del 2010 es va fer una nova visita amb mes mitjos en que es pretenia acabar la desobstrucció, i així va ser. Es va poder entrar en l’engolidor i trobar el majestuós pou de 55 metres, que sols es van sondejar. Tornant després a l’agost en que es va explorar i topografiar en dos visites molt properes entre elles, donat la envergadura del descobriment.
En l’exploració es va comprovar la dificultat en la respiració en les parts mes fondes, donant per confirmat la presencia de hipòxia, que resultava en carència de oxigen en la cavitat. Aquest fenomen està enregistrat com el primer de la província relacionat amb la hipòxia.
Així va ser visitada posteriorment a l’abril del 2012 amb fins esportius i fotogràfics, no arriscant de clavar-se per l’escletxa final per precaució.
No coneixent mes entrades d’espeleòlegs en la cavitat fins la darrera de estudi.
Estava la idea de tornar amb aparells de mesurament de gasos, però no es va trobar dia fins que aquet diumenge passat, dia de la Immaculada, en que de manera prou improvisada van Joaquín amb Eliseu, de l’Espeleo Club Castelló.

En la minúscula i amagada boca

En l’entrada comença la primera prova per als espeleòlegs, havent una forta estretor que sols deixa escorre entre la roca mare a Joaquín, quedant Eliseu en espera a l’exterior aprofitant per patejar l’entorn.
Joaquin aprofita la instal·lació de spits existent i baixa fins la part mes fonda de la cavitat. Considerar que hi ha que posar un desviador en la cota de -25m, per tal d’evitar un lleu fregament, ja que no apareix en la ressenya.
En la baixada es neteja alguna llosa que resta inserida a les parets, ja que queda un poc solta, i es vol evitat tot perill.
Notar que no es va notar dificultat en la respiració ni cap anomalia en el trascurs de la activitat, encara que es va intentar progressar amb suavitat. Per tant creem que els nivells d'oxigen en les primeres visites a la cavitat serien més baixos.
Les dades enregistrades son les següents:

Fondària
% d’Oxigen
Hora
Boca
20.8
12:05
Capçalera  pou 55    -10m
20.3
12:20
Repisa                       -43m
17.1
12:39
Repisa                       -65m
16.5
12:50
Estretor                    -71m
16.1
12:55

Dada enregistrada en la fondària màxima

 Esperem que pròximament es continue amb la labor d'estudi dels gasos de diversos avencs amb tipologia erosiva semblant, ja que la no circulació de corrent d'aire propicia aquest ambient pobre en oxigen.