lunes, 29 de mayo de 2017

CAVITATS DEL BARRANC DEL LLENTISCLAR (COVES DE VINROMA)

Fa uns dies vam visitar un indret del terme de Les Coves de Vinromà, per tal de localitzar una cavitat nomenada en el fitxer de cavitats com Cova dels Lladres, on les úniques referències eren que estava prop del mas d'Eixarca. També s'adjunta en el fitxer el topònim els Covarxos, sense concretar res més. 
Vista de la gran balma, que possiblement fça referència al topònim dels Covarxos.
La zona limita amb el terme de La Serratella, estant dins de les muntanyes de la Serra d'en Galceran. En una visita a la zona s'observaren de lluny algunes cavitats o abrics, que per la seua situació propera al mas podia oferir interés, per les cavitats que poguérem trobar.

Cavitat propera a la gran balma.
Tres dies després dedicarem el matí per tal de localitzar i visitar les cavitats. En primer lloc visitarem dos coves properes al mas del Llentisclar, en el marge esquerre del barranc del mateix nom. En el marge dret i aigües amunt hi ha una gran balma molt vistosa, de boca ampla i poc fonda. En el mateix pany rocós però uns 20 metres més avall trobem una altra cavitat, de condicionament tectònic i amb aprofitament en seu interior amb algun mur de pedra. Actualment la zona esta coberta de malea que fa difícil l'avanç.
Entrada de la cova -Mas de la Bassa-
Des de la balma anàrem seguint el pany rocós cap amunt, avançant penosament, durant uns 200 metres. En arribar a uns bancals trobarem primer un clevill en la roca cobert per colades, banderes i alguna estalagmita.
Racó amb formacions de la cova -Mas de la Bassa-
Un poc més avant trobarem una boca reduïda d'una cavitat. Aquesta sí que semblava un bon amagament, amb l'entrada amb pedres que feia l'accés més menut. En ella trobarem un testimoni de la passada guerra, quedant-nos amb el dubte si aquesta és la cova dels Lladres. Provisionalment la nomenem com Cova -Mas de la Bassa- pel proper Mas de la bassa situat a uns 150 metres, el qual pertany al mas d'Eixarca, que és més gran i conegut.
Vista general de la zona des de l'altra part de barranc.