miércoles, 22 de enero de 2020

COVA DELS LLADRES (CASTELLÓ)

Una de les primeres activitats de l'any, ha estat la visita a la cova dels Lladres, a terme municipal de Castelló, en el Desert de les Palmes. D'aquesta cavitat hi ha una topografia de juliol de 1966, i el nostre objectiu ara es realitzar una nova topografía, amb més detall.

Vista del tossal de les Rabosetes.
La cavitat pren el nom de "lladres" degut a que en els anys 40' la cova era aprofitada per un jove que furtava bicicletes i les amagava en dita cova. En el seu interior canviava les peçes i després venía les bicicletes. Aquest lladre el van pillar, quan la seva parella va comunicar els fets. Altres informacions conten que en aquesta cova s'magava seda, i per això pren el petit tossal que hi just dalt roca de la Seda. En altres informacions aquest és coneix com tossal de les Rabosetes.

Boca de la cavitat.
La cova presenta dos entrades, la principal, amb unes dimensions d'1,5 metres damplada per 1 metre d'alçada. Trobem molt prop d'aquesta, una entrada superior de modestes dimensions, 1,5 metres per dalt de la boca principal. Penetrem en la cova per una petita rampa que ens deixa en una saleta de 5 x 4 metres, parcialment il·luminada per la llum que penetra per les dos boques.

Boca principal vista des de la saleta d'entrada.
La galeria continua cap a l'est uns 5 metres fins trobar un resalt de 4 metres, que es desgrimpa amb facilitat. Baix trobem una galeria còmoda amb una amplada al voltant de 2 metres i uns 4 metres d'alt. En aquesta zona hi han alguns recobriments parietals i estalactites, però es troben fossils i descalcificades. La galeria principal progresa cap al nordest, deixant un laminador a mà dreta que curtcircuita amb la galeria per dos punts. En el laminador trobem el desnivell màxim de la cavitat, -10,5 metres. Ací el pis esta ocupat per pedres, i trobem en algún racó amb el sostre baix unes columnes.

Vista de la galeria principal des de dalt del resalt.
En l'ultim tram de galeria ascendim una rampa i pasem una estretor pel costat d'un bloc per arribar a una estança situada a -3 m de desnivell respecte a la boca. En aquesta zona destaquen les bretxes que reomplin la cavitat en alguns punts i en altres queden com a testic d'un reompliment passat.

Reompliment de la part final de la cova.
El recorregut real de la cavitat es de 54 metres, 45 metres en planta i un desnivell de 12 metres (-10,5 / +1,5). En la topografia que presentem, concretament en les seccions, s'aprecia que aquesta esta formada per una fractura, encara que algunes formes arrodonides de les parets i les bretxes de la part final ens poden indicar una evolució mes complexa. Les formes arrodonides les podem atribuir a corrosions per condensació, ja que les trobem en les parts amunteres de la galería. Si ens fixem en la secció C de la topografia, es veu que la fractura principal en la seua part inferior es prolonga amb un laminador, que esta condicionat pels plans d'estratificació.


La cova dels Lladres es una cavitat de dificil accés, poc visitada i de modestes dimensions, pero la seua situació, molt propera a la Magdalena i el Desert de les Palmes, la fan interessant per la gent que amb freqüència camina per aquestes muntanyes.