lunes, 18 de mayo de 2009

L'AVENC DE LES VINYETES, DEL CASTELLET D'EN SUERA O DE LA VEROLA D'EN FABREGAT (BENASAL)

Açí presentem un interesant artícle sobre l'Avenc del Castellet d'en Suera, situat a Benasal. Aquest artícle es va publicar el mes pasat en la revista AIGUA CLARA, de la que es responsable l'associació cultural aigua clara i l'associació de jovens de Benasal.

També adjuntem la topografía de la cavitat, realitzada per nosaltres:Desde açí volem agraïr a l'autor de l'artícle que ens l'ha facilitat desinteresadament.