jueves, 15 de octubre de 2009

L’ATLETISME: LA BASE DE L’ESPELEOLOGÍA

És ben sabut que per explorar una cavitat és nesesari mantindre's en una bona forma fisica. Tot depen de la cavitat, de les dificutats que pugen tindre, aixi com el recorregut de la cova. Les dificultats principals en una cova o un avenc solen ser les verticals i les gateres, i a aixo cal afegir-li el recorregut de la cavitat, ja que quan portem més de 10 o 12 hores explorant una cavitat, el cos ja demana un descans.Per tant hi ha moltes maneres d'entrenament de l'espeleología, des d'un punt de vista esportiu. Hi han moltes formes per mantindre's en forma a l'hora d'afrontar una exploració amb dificultats i aguantar un cert temps sense claudicar.Açí presentem l'atletisme com a base de les exploracions espeleologiques. L'atletisme i en concret la resisetencia, ens dona una base aeróbica molt bona que ens ajudara en els llergues exploracions. També ajuda molt la flexibilitat, on un bon atleta o espeleoleg tindrà que fer els estiraments adecuats. Sobre la flexibilitat cal afegir que al pas dels anys és perd de forma molt notable.Nosaltres practiquem atletisme de des fa més de 10 anys i tenim comprovat que al compaginar-lo en l'espeleolgia, en els nostres exploracions la resistència és mes duradora. Respecte al tipus d'entrenament és pot eixir un o dos dies a la setmana o entrenar (com nosaltres) ja en un pla especific de 5 a 6 dies a la setmana, però dedicant més temps i competint en algunes curses i competicions. Les nostres marques més destacades en atletisme són les seguents:

Mitja marató (21 km)- Luis: 1 h 13 min
10.000 m.l. - Jesús: 33 min 4 seg
5.000 m.l. – Joaquín: 15 min 57 seg Luis: 15 min 57 seg
3.000 m.l. – Joaquín: 9 min 9 seg Jesús: 9 min 24 seg
1.500 m.l. – Joaquín: 4 min 14 seg