domingo, 4 de octubre de 2009

L'AVENC DEL MAS DE PAULO (CULLA)


Açí presentem una cavitat visitada per nosaltres el passat 3 d'octubre, on varem gaudir de l'impresionant pou de l'Avenc del Mas de Paulo.


Situació. Es situa en la Serra d'Espaneguera, per sobre del Mas de Paulo. La Serra d'Espaneguera en una gran mole calcarea d'origé tectònic que es paralela a la serra d'en Galceran, formant entre mig una vall, on trobem Els Ibarsos i Els Rosildos.
Per a accedir a aquest Avenc hem d'eixir del mas de Paulo, ascendint per una petita barrancada i després hem d'anar cap a l'esquerra. La cavitat esta entre dues barrancades. Esta situat a uns 130 metres de desnivell per sobre de la masia.Descripció: La boca en disposició horitzontal té unes dimensions de 1,5 x 3 m, donant pas a un ampli pou de 33 m. La secció mitja de l'inici del pou és d'uns 3 m de diàmetre. Als 20 m de profunditat existeix un escaló, a partir del qual el pou incrementa les seves dimensions, arribant a gairebé els 10 m de longitud. La base del pou esta formada per un ampli espai de 7 x 5 m amb les parets recobertes per grans colades i banderes que donen un toc atractiu a la cavitat.
El sòl esta format per blocs que formen un curt embut cap a un estret graó de 5 m. Aquest punt és la profunditat màxima de la cavitat: -39,5 m.La cavitat es desenvolupa en calcàries del Jurasic superior Malm. Es tracta d'un avenc fòssil, actualment penjat en el vessant de la vall de la rambla Carbonera i que esta absent totalment de circulació hídrica. L'avenc esta format per una diaclasa engrandida per l'acció erosiva de l'aigua. Aquesta diaclasa té una orientació N-S i és més visible en els últims 10 m del pou d'entrada, on aquest s'eixampla. En la zona inicial del pou podem observar les formes arredonides, abans d'arribar a la citada fractura. Són de destacar les reconstruccions parietales que recobrixen l'última part del pou. Els processos clástics estan presents en la base del pou, amb blocs de mitjana grandària procedent de l'exterior que obstruïxen les possibles continuacions.

També recollirem dades climàtiques:

EXTERIOR: 23,9ºC 50%
INTERIOR (base del pou): 17,3ºC 82%

Durant la visita van ser localitzats diversos "pseudoescorpions".