domingo, 13 de septiembre de 2015

XARRADA SOBRE LES COVES DE PALANQUES

El passat dissabte 22 d'agost, dins del programa de festes de la localitat castellonenca de Palanques es va presentar en públic el treball de catalogació de les coves de l'entorn de Palanques, que s'havia publicat en la Berig-15 (Maig 2015) pp.32-45. D'aquesta manera es va posar a l'abast de la gent del municipi tota la informació i patrimoni espeleológic que s'ha recopilat en els últims 5 anys.

En aquesta xarrada Joaquín Almela va presentar aquest treball, començant amb una breu introducció al món de l'espeleologia i passant després a les 18 cavitats catalogades en Palanques. Aquesta va tindre una duració d'un hora on es va mostrar fotografies, topografies, tot el material  recollit i més curiositats, on van intervindre alguns habitatns de la població.

A conseqüència de l'interés mostrat dels palanquins durant la jornada van sortir en el record de la gent 7 cavitats noves que no haviem localitzat fins ara ni és tenia constància. Aquestes son:
-Cova del pinar del Molí.
-Cova del pinar de Blasco.
-Cova dels barrancs de Cosme.
-Cova del mas de Molins.
-Cova de Felip.
-Cova de l'Ombria dels Solans.
-Cova del mas de Teclín.
 Tal com es va concloure a l'article el catàleg estava obert a noves aportacions, pel que ara estem satisfets de les noves cavitats sorgides arran de la xarrada. Per tant encara ens queda feina en Palanques, que anirem concloent poc a poc.

Text: Joaquín Almela (E.C.C.).