domingo, 11 de junio de 2017

CAVITATS DELS CINGLES FONDOS, RIU MONTLLEO (CULLA)

Fa unes setmanes visitarem un indret molt inhòspit del terme de Culla, els Cingles Fondos. Aquest està format per un gran cingle d'un quilòmetre de longitud i un desnivell d'uns 300 metres. A mitjana altura d'aquesta mole rocosa, trobem el Cingle Verd, del qual ja parlarem fa un temps en aquest blog: 

http://cavitats-subterranies.blogspot.com.es/2011/04/el-cingle-verd-riu-montlleo-culla.html

Situacio de la zona prospectada.
Ara ens centrarem en les Coves de Miquel, tres cavitats utilitzades per viure, guardar o posar basos. Trobem aquestes cavitats al començament dels Cingles Fondos des de l'oest, venint pel sender que va cap a Benafigos. A peu de cingle trobem una primera cavitat, penjada uns 6 metres, pero amb un replà lateral que permet accedir fàcilment. A mitjà pujada trobem una zona amb pedres que fa el terreny pla per a posar basos d'abelles.
Cova de Miquel-1
La cavitat consta d'una galeria de 7 metres, amb bones vistes cap al riu Montlleo.

Cova de Miquel-2
A uns 10 metres d'aquesta primera cova hi ha la catalogada com a Cova de Miquel-2, amb tanca ramadera formant un espai d'uns 8 metres de profunditat de visera per 5 d'amplada. El sol de la cova presenta importants capes d'excrements d'animals, a causa del seu ús com a corral.
Cova de Miquel-3
Seguint el cingle uns 20 metres cap a l'est trobem la tercera cavitat, més acondicionada com a vivenda i un altre departament com a corralissa. Aquesta penetra cap a dins 9 metres, amb una zona interior mes fosca i protegida com a vivenda.
Seguint els Cingles Fondos, als pocs metres es veu una cavitat penjada uns 8 metros sobre el cingle, que no es puja. Més avant es revisen algunes petites cavitats sense interés, troban també una balma allargada i poc fonda amb una paret que el fa habitable, amb llar i tot, però de poca importància.

Balma acondicionada i amb poca profunditat de visera.
 Despres de baixar i travessar dos sargallars hio han uns abrics poc fondos sende murs de pedra i mes avant un altre, però esta penjat i ni podem accedir. Seguint el congle, un poc abans d'arribar a la cova de les Llidoneres hi ha un petit cau.
Boca de la Cova de les Llidoneres.
Ja des de la Cova de les Llidoneres, seguint un camí mig perdut i per una faixa, deixem dos abrics amb paret poc fondos i el camí comença a pujar cap a Culla. Despres d'unes tres hores de visita pels Cingles Fondos, comprovem que a peu de Cingle no hi ha "moltes coves", pero si petits abrics i sobre tot molt de treball de condicionament, ja que en la majoria del tram recorregut trobem bancals de garroferes i oliveres. Ens trobem davant d'un paisatge molt trencat i que actualment pareix de difícil accés, però que esta molt humanitzat i transformat.
Vista del riu Montlleo des de la part central del cingle