martes, 24 de abril de 2018

MINES DEL FURGO (1º part)


 
Rat penat a les mines del Furgo

INTRODUCCIÓ
Al terme de Llucena trobem moltes mines d’ocre i de ferro. En algunes d’elles s’han aprofitat cavitats naturals per realitzar l’activitat minera, com pot ser el cas de la Cova de l’Ocre o dels avencs del Mas de Gual. Però hi ha d’altres que no, com el cas que ens ocupa. Encara que direm que hi han escletxes naturals que han sigut interceptades per l’explotació minera. Les mines del Furgo van ser explotades per extraure hematites (ferro) i galena (plom).

El conjunt format per les Mines del Furgo consta actualment de 9 boques d’entrada al subsòl, a mes d’unes runes del antic Mas del Furgo o Mas de l’Om que poguera servir d’allotjament als propis treballadors de la mina.
Hi va ocórrer un escabrosa historia en aquestes mines. Antonio “El Furgo” vivia junt a la seua dona en el mas. La seua dona es va llevar la vida tirant-se pel pou de la boca-5.

 
Boca-1, que dona accés al pis intermedi.

ACCÉS
Les mines del Furgo es troben dins del terme municipal de Llucena, entre el Mas de Coronetes i el Mas de Beltran. Per accedir a les mines ho podem fer per la carretera que ix de Llucena i es dirigeix cap a Argelita. Als 2,0 km., just en un coll, agafem una pista a ma esquerra que passa junt al mas de Coronetes. Continuarem sempre per la pista principal durant 1,8 km. fins trobar una bifurcació on agafarem la pista de la dreta que baixa. Als 150 m. de la bifurcació hi ha una curva tancada on podem aparcar els vehicles. Les construccions del Mas del Furgo o Mas de l’Om i les 9 boques de les Mines es troben a escassos metres.
El següent trac ens ajudarà a arribar a les mines:

COORDENADES DE LES BOQUES


De les 9 boques que es conserven actualment, 6 tenen l’entrada per un pou vertical i 3 son horitzontals o enrampades. En aquesta primera part anem a descriure tan sols la cavitat formada per les boques 1, 2, 3 i 4 que comuniquen entre elles formant la cavitat principal del conjunt.

 
Boca-3, que dona pas a un pou de 17 m.

DESCRIPCIO DEL SISTEMA FORMAT PER LES BOQUES 1, 2, 3, 4.
La cavitat està formada per 3 pisos distints. La descripció la realitzarem des del pis inferior cap al superior, ja que resulta ser un circuit integral molt recomanat pera la seua visita. La boca 3 dona accés al pis inferior, la boca 1 al pis intermedi i les boques 2 i 4 al pis superior.

La boca 3 es tracta d’un pou de 17 m. de fondària i entre 2,8 i 2,2 m. de diàmetre. Per aquest pou arribarem a l’extrem oest de la sala inferior, que forma el pis inferior de la cavitat. En direcció oest s’obri una gatera entre blocs que ens du a una galeria direcció nord-oest i de sostre baix per on circulen les aigües en èpoques de precipitacions. Al final d’aquesta galeria, curullat per sediment, es on trobem el punt mes fondo de la mina, a la cota de -36,6 m.

 
Interior de la mina.

Per altra banda tornant a la base del pou de 17 m. i en direcció est trobem la sala mes gran de tota la mina: de 25 x 13 m. Aquesta sala te ribassos de pedres de manera que la sala forma grans esglaons. Per la part nord hi ha alguns espais separats per grans columnes de roca. Al extrem est i en direcció sud s’obri una ampla galeria de piso pla que acaba als 19 metres. També trobem unes escales que pugen cap al pis intermedi, i per on de seguida arribem a la boca 1, de 1,6 m. d’ample x 1,7 m. d’alt. Però des de l’extrem est de la sala i en direcció nord-est podem pujar per unes rampes i un ressalt que també ens duran a una galeria del pis intermedi. Dalt del ressalt podem continuar cap a la dreta per una galeria ascendent d’uns 28 m., o be per un forat que hi ha a la esquerra accedir a la sala intermèdia.

Boca-2, que s’obri en el pis superior.

Per la boca 1 entrem per una galeria en direcció nord-est que prompte es bifurca: a la dreta baixarem les esmenades escales que duen a la sala inferior; a l’esquerra per una galeria còmoda arribarem a la sala intermèdia. Esta sala de 7,5 x 8,5 m. te unes dimensions irregulars i un ribàs al seu mig que la limita amb la galeria principal del pis intermedi. Aquesta galeria principal pren direcció predominantment nord i presenta diversos espais i curtes bifurcacions. Al nord d’aquesta sala, i separades per un passadís amb un tronc a mode de columna, en trobem una altra sala amb grans blocs. Per dalt del bloc mes gran podrem accedir de nou a una galeria que curtcircuita amb la principal i també a una de les galeries del pis superior.

Però la continuació mes còmoda cap al pis superior es des de la sala intermèdia cap a l’est. Hi ha 2 conductes que duen al pis superior, el de l’esquerra que ens du a un pou remuntant; i el de la dreta desprès de passar per damunt d’un bloc ens du a unes rampes ascendents que arriben al mig de la sala superior.

La boca-4 es troba tapada, i dona pas a un pou de 8m.

La sala superior presenta unes dimensions de 20 x 7,5 m. Pel seu sostre arriba un pou de 8 m. de fondària i 2 m. de diàmetre, que constitueix la boca 4. Aquesta boca te unes dimensions de 1,4 x 1,4 m. De la base del pou de 8 m. cap al nord existeix una curta galeria de 10 m. on trobem curioses formacions d’algeps. Cap a l’oest continua la sala perdent amplària fins tancar-se, però abans del seu final trobem: junt la paret esquerra el esmenat pou que connecta en la sala intermèdia; i a la paret dreta una rampa que ens du a una bifurcació. En la bifurcació: cap a l’esquerra trobem una galeria de 16 m. que a la seua meitat i per la paret esquerra connecta per una estretor en el pis intermedi; i cap a la dreta ix una altra galeria de 27 m. que cap al seu final a patit una esmunyida que a format un laminador entre fang i pedres que desprès de superar-lo dona pas a la part final del conducte.


Formació d’algeps al pis superior.

Tornant a la sala superior, i a la base del pou de 8 m. en direcció sud-est ixen dos galeries paral·leles. La de l’esquerra te uns 18 m. i molt bones dimensions amb algun curt ramal secundari. La de la dreta, supera un desfonat i mes avant presenta una curiosa paret feta de pedra extreta de la explotació minera. Si continuem anem trobant diversos ramals laterals de poc interès i sempre en sentit ascendent. Finalment, desprès de pujar una empinada rampa arribem a la boca 2. La boca 2 presenta unes dimensions cap al cel d’1,8 x 1,7 m. i un curt passadís de 0,8 m. d’amplària que ens du a l’exterior.

 
Galeria del pis superior, amb un gran mur de pedra.

TOPOGRAFIA
Topografia realitzada per Luis Almela i Nando Falomir. Durant els dies 30-01-2018 i 15-02-2018.

Planta:

Alçat:

ESPELEOMETRIA
Recorregut........ 442 m.
Rec. en planta... 392 m.
Fondària......... -36,6 m.

Boca-2.

En una segona part del treballet presentarem les altres 5 boques d’entrada a les Mines del Furgo.