miércoles, 12 de febrero de 2020

Presentació del Mapa del Desert de les Palmes, Serra de Borriol i Serra d'OrpesaEl passat divendres 17 de gener de 2020 es va ser la segona presentació del mapa cartogràfic del Desert de les Palmes, Serra de Borriol i Serra d’Orpesa per al públic, aquesta vegada dirigit especialment per a la gent de Castelló.
La ponència va tindre lloc a l'edifici del Menador, en la plaça de l'Hort dels Corders, espai cultural i artístic de la ciutat.


Es va realitzar una breu presentació de les tasques realitzades, la metodologia emprada en el treball així com algunes anècdotes que han tingut durant la seua realització, que ha estat molt llarga. El treball es va començar sobre l'any 2016 amb la replegada de topònims in situ, acompanyant a la gent del terreny, com caçadors, excursionistes, propietaris, etc. Es va comptar com a font de informació, com ha sigut fins ara amb tots els mapes que ha realitzat El Tossal Cartografies, amb les dades del Catàleg de cavitats subterrànies que porta l'Espeleo Club Castelló, mostrant-se molta informació tant de topònims com de georeferenciació.


Entre els assistents estaven alguns col·laboradors i alguns membres de l’Espeleo Club Castelló que van gaudir d’aquest treball tant multidisciplinar que aporta moltíssima informació en molt àmbits de la muntanya, des del excursionista, de propietaris, de serveis de recat, entre d’altres.
El mapa reflexa amb molta cura de precisió tots els fenòmens humans, com camins, sendes, carreteres, construccions, pous, aljubs, forns de calç, mollons, masos; com també els naturals: fons, coves, muntanyes, valls, barrancs, rius, que completen un ric patrimoni cultural, natural i humà.
El document visual es podrà visualitzar per a excursionistes de mode digital per a dispositius mòbils a través de la APP Avenza Maps, que hi haurà a l’abast a partir del mes de març d’enguany.En total s’han editat 4.000 exemplars que es poden adquirir en les principals llibreries de Castelló, així com les habituals de l’àmbit excursionista mes especialitzades.

Ús animem a enriquir-vos amb aquest patrimoni immaterial de que disposem tant a prop, i que el descobriu.