miércoles, 12 de mayo de 2010

PUBLICACIONS DE L'ESPELEO CLUB CASTELLÓ

L'ESPELEO CLUB CASTELLÓ amb 25 anys d'experiencia ha documentat tot el seu treball, realitzant un fum de publicacions de tot tipus, per a donar eixida a tots els seus estudis i treballs. A més dels 10 números de la revista Berig, ha publicat també llibres o artícles, distribuits en molts butlletins i revistes.A continuació anem a citar totes les publicacions de l'ESPELEO CLUB CASTELLÓ:


1985: Juliol, Setembre: El Forat de L'Horta (Cabanes), dins del Butlletí del Centre d'Estudis de la Plana, núm. 3

1986, Març: El Pla dels Avencs, dins del Butlletí del Centre d'Estudis de la Plana, núm. 51987, Setembre: Morfologia cárstica de la Cova de Blasco, dins del Butlletí del Centre d'Estudis de la Plana, núm.111988, Desembre: Sima de l'Ullal de Atzeneta ,dins Revista LAPIAZ 17.

1990, Setembre: Cavidades subterráneas del sector oriental de la Serra Creu,Artana (Plana Baixa, CS) dins revista LAPIAZ 19.

1990, Setembre: Cova de l'Artiga (Costur), dins revista LAPIAZ 19.

1990, Setembre: Sima de L'Alt y la cova d'Eulogio. ,dins revista LAPIAZ 19.

1991, Juliol: Font del Molinar (Xert. Castellón.) ,dins revista LAPIAZ 20.

1993, Abril: Inventario espeleológico de Penyagolosa (Arenós/Viciano/Segarra-E.C.C.-)

1994
, Desembre: Cavidades subterráneas de la Ferradura (Cabanes, Castellón) -Arenós Domínguez, Joaquín - dins de Revista Lapiaz - Núm. 23.

1995,Maig -BERIG-1

1996,Maig -BERIG-2

1997,Maig -BERIG-32000: Espeleología en el Paraje Natural del Desierto de las Palmas (Arenós, J./Viciano, J.L./Aragón, D./Sanahuja, E. ) Dins Revista Lapiaz, IV - monográfico (II Época)


2000
,Setembre -BERIG-4

2001,Desembre -BERIG-5

2002,Desembre -BERIG-62003: Catálogo espeleológico del término municipal de Vilafamés. (Col-lecció Conéixer - Ayuntamiento de Vilafamés)

2003, Desembre: Sima de los Posos. (Arenós Domínguez, Joaquín / Espadas Azorín, Ferrán ), dins de Revista Lapiaz - Núm. 30.

2006, Març -BERIG-7

2007, Maig -BERIG-8

2009,Juny -BERIG-92009,Novembre -BERIG-10Molts han estat els clubs de espeleologia de la provincia que han pasat sense deixar ni rastre, en cambi l'E.C.C. ha deixat un bon arxiu per a les futures generacions.