martes, 13 de noviembre de 2012

AVENCS DEL PLA DE MOSORRO (Vilafranca del Cid)

 

Vilafranca del Cid

El passat cap de setmana vam visitar dues cavitats situades al Pla de Mosorro, molt a prop de la localitat de Vilafranca del Cid. Les cavitats s’obrin molt a prop l’una de l’altra, a uns escassos 30 metres.
 
 Avenc Luis Leche

Les morfologies de les cavitats son molt semblants, ja que les dues presenten un únic pou en forma de campana. Es el típic avenc de formació inversa. La cavitat s’ha anat formant de baix a dalt i finalment s’ha obert al exterior amb una ruptura del sostre.
 
 Avenc Maite Barreda

Es tracta de l’Avenc de Maite Barreda, i de l’Avenc de Luis Leche. Aquestes dues cavitat van ser explorades i topografiades per diversos grups excursionistes i espeleològics. Primerament el ARS del CEC en l’any 1964 i posteriorment pel SIS al 1970 i pel GIE al 1977, els dos grups procedents de Catalunya.
 Avenc Luis Leche


AVENC MAITE BARREDA
Es tracta d’un petit avenc. Les dimensions de la boca son de 2,1 x 0,9 metres. Esta format per un pou de 13,2 metres de fondària i una amplària variable. La base te forma circular amb uns 5 metres de diàmetre.
 
Pou de 13 m. que forma la cavitat

La instal·lació es realitza amb ancoratges naturals, tenint que fraccionar a uns 3 metres de la boca. Tot el pou esta cobert de formacions: estalactites, banderes... lo que li dona un bonic aspecte.
 
Boca de l’Avenc Maite Barreda

AVENC LUIS LECHE
L’avenc s’obri amb una boca de 2 x 1 m. que dona pas a un bonic i magnífic pou de 23 metres. El pou als 3 metres s’obre i descendim en volat fins a una sala de 12 x 7 metres. Es un pou molt impressionant ja que es tot ell molt ample. Les parets estan completament cobertes de formacions.
 
Boca de l’avenc

 
Pou de 23 m.

En la sala que hi ha en la base de la vertical hi ha cinc bombes, així com múltiples restes osses d’animals que han caigut accidentalment dins l’avenc. La sala esta coberta per milers de blocs producte de ensorrament del sostre. Estos blocs estan coberts de líquens i fongs que els donen una bonica coloració verdosa.
 
Al costat de les cinc bombes

La instal·lació de capçalera la realitzem amb dos ancoratges naturals en les roques del exterior i una xapa fixa rovellada. Als 3 metres de fondària fraccionem en un spit inox clavat per nosaltres l’altre dia. A partir d’ací la cavitat es fa molt ampla i baixem en volat fins la sala.
 
Pujant el pou de 23 m.