miércoles, 31 de octubre de 2012

XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA

Amb motiu de la propera edició de la SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA que tindrà lloc a Castelló els dies 26, 27, 28 i 29 de novembre, es convoca a tothom a participar al concurs de fotografia.Aquesta important efemèride esta organitzada per el CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ, el CLUB DE MUNTANYA CASTELLÓ, el CLUB TREPA CASTELLET i l'ESPELEO CLUB CASTELLÓ

 FOTOGRAFIA DE MUNTANYA - BASES

CONTINGUT
L’Organització de la SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA de Castelló de la Plana (Centre Excursionista de Castelló, Club de Muntanya Castelló, Club Trepa Castellet i Espèleo Club Castelló), convoca el XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA.

TEMA
La MUNTANYA, i totes les seues vessants esportives.

PARTICIPANTS
Podrán participar-hi tots els fotògrafs i fotògrafes que ho desitgen, sempre que siguen aficionats.

OBRES
Les fotografíes podrán ésser en color, o en blanc i negre. Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 fotografies. No serán admesos foto-muntatges, ni fotocòpies

PRESENTACIÓ
Sobre una base dura de 30 x 40 cm, la imatge tindrà un tamany mínim de 15 x 20 i un màxim de 20 x 30 cm.

IDENTIFICACIÓ
Al dors de la fotografia hi figurarà un títol referit a la mateixa. A més, s'adjuntarà un sobre tancat amb les següents dades: en l'exterior el títol; en l'interior del sobre títol, nom i cognoms de l’autor o autora, adreça, telèfon, lloc de realització de la foto i si s’està associat a alguna entitat excursionista o fotogràfica.

ENVIAMENTS
Les obres serán entregades o trameses a:

Meridiano 0
C/ Sanahuja, 55
12004 Castelló
Tel. 964261116


TERMINI D’ADMISSIÓ D’OBRES
Fins el divendres, día 23 de novembre de 2012 a las 19 hores, a Meridiano 0.

DRETS D’INSCRIPCIÓ I JURAT
No s’ha de fer cap pagament per inscriure´s en el concurs.
El Jurat estarà format per personalitats representatives del món de la muntanya, la fotografía i la cultura.

PREMIS
Només es concedirà un premi per autor o autora. Aquests seran:
                        Un primer   premi        de        200 euros i diploma.
                        Un segon   premi         de        150 euros i diploma.
                        Un tercer    premi        de        100 euros i diploma.
                         

Els premis podrán declarar-se deserts o ser compartits exaequo. El Jurat podrà concedir tants accèssits com considere. Les obres premiades i els accèssits passaran a formar part dels fons artístics de la SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA de Castelló de la Plana, amb tots els drets de propietat, reproducció i exhibició. Els premis seran entregats en la jornada de cloenda de la XXI SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA.

VEREDICTE
Es donarà a conèixer als mitjans de comunicació i a les persones premiades abans del día 26 de novembre de 2012.

EXPOSICIÓ
L’Organització muntarà una exposició amb una selecció de les millors fotografies presentades, del 26 de al 29 de novembre de 2012, a la Sala d’Exposicions coincidirà amb el desenvolupament de la XXI SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
Les obres no premiades podrán ser recollides al mateix lloc de lliurament el últim día de proyeccións o al Centre Excursionista de Castelló C/ Jesús Martí Martín 24 bis 12006 Castelló, dimecres y divendres de 19 a 21 horas Tel: 964234490;  aquelles que hagen estat enviades per correu, no seran tornades de la mateixa manera.

NOTES
Les obres serán tractades amb cura. L’Organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua. Així mateix, es reserva el dret de declarar desert, o suspendre, el concurs, en el cas que circumstàncies extremes així ho aconsellen. Qualsevol dubte no previst serà resolt per l’Organització. El fet de participar-hi implica l’acceptació implícita d’aquestes bases.


                         PATROCINEN:


COL-LABORA: