jueves, 31 de octubre de 2013

TOPOGRAFIA DE L'AVENC DE RACA (Castelló de la Plana)

Presentem la topografia de aquesta cavitat, que es la mes fonda del terme de Castelló i un clàssic pera els espeleòlegs de la zona.
La cavitat ha sigut topografiada per Jesús Almela i Juan Mª Almela del ESPELEO CLUB CASTELLO durant dos jornades: el 11 de març de 2012 i el 20 d'octubre de 2012.
La cavitat comença amb un pou de 40 m. A la seua base s'obrin distintes continuacions i resalts que ens permeten realitzar un recorregut circular, i arribar fins la cota de -57,2 m. La cavitat té uns 204 m. de recorregut.
Una zona que no estava representada en els anteriors croquis de la cavitat, es una fractura ascendent cap al oest, que ens du fins la cota de -2 m.
 
Aquesta, junt a la cova del Molí la Font, es la cavitat de importància mes propera de la Ciutat de Castelló. Però no la mes emblemàtica, ja que aquest honor recau sobre la famosa cova de les Meravelles.