domingo, 22 de marzo de 2015

Topografia del Forat de Cantallops


Fotografia de la galeria principal en la portada de l'ultima revista BERIG. Foto Luis Almela

Una de les cavitats mes rellevants de la comarca del Maestrat es aquesta cova situada al terme d’Ares del Maestre. Es tracta d’una sola galeria fòssil excavada a favor d’una fractura d’orientació SO-NE amb unes dimensions de 3 metres d’amplària màxima per 5 metres d’alçada. El sol de la galeria esta cobert per arena.
En la sala final de la cavitat hi han un bon nombre de formacions. Aquí també es on s’instal·la una colònia de rats penats durant l’hivern. La cavitat es LIC de la Red Natura 2000 per la presencia del quiròpters.


Topografia. Autor Jesús Almela

Hi existia un croquis topogràfic realitzat pels arqueòlegs F. Gusi, P.P. Ripolles i A. Fernandez. Ara Jesús Almela del Espeleo Club Castelló n’ha realitzat una de nova i mes completa, amb diverses seccions de la galeria.
El desenvolupament de la cavitat es de 184 m. i el desnivell positiu de 10 m.