jueves, 22 de octubre de 2015

CONCURS DE CINE I FOTOGRAFÍA: SETMANA DE CINE DE MUNTANYA DE CASTELLÓ (NOVEMBRE DE 2015)


BASES DEL CONCURS DE CINE 
23, 24, 25, 26 i 27 de novembre de 2015,

MEMORIAL RAMIRO BELTRÁN.

PARTICIPANTS:
Podrán participar totes les persones que ho desitgen, sempre que siguen fotògrafs aficionats.

ORGANITZACIÓ

La Organizació de la SETMANA DE CINE DE MUNTANYA de Castelló (Centre Excursionista de Castelló, Club de Muntanya Castelló, Club Trepa Castellet i Espèleo Club Castelló), estableix el contingut de les normes per a participar en el concurs de selecció, i es reserva el dret de no acceptar les pel·licules que no cumplisquen les condicions legals exigides.
TEMA

La MUNTANYA, i totes les seves vertents esportives.

PARTICIPANTS

Podrán participar totes les persones que ho desitjesin, aficionats o professionals, a nivell particular o com associació esportiva.


PEL·LICULES

Cada concursant podrà presentar un màxim de 2 pel·licules. No s'admetrà cap pel·licula carent de qualitat artística o técnica suficient, o pel·licules publicitaries o que no responguen al reglament del concurs. La duració mínima de les pel·licules serà de 30 minuts i la duració màxima de 70 minuts. La participació en la SETMANA DE CINE DE MUNTANYA de Castelló supose la total acceptació d'aquestes bases i renuncia a qualsevol reclamació legal, i l'organització serà la única facultada en resoldre els casos dubtosos.

Els participants garantiran la propietat exclusiva dels drets d'explotació de la pel·licula i que respondran a qualsevol reclamació, que en materia de drets d'autor es podrà inciciar, exonerant qualsevol responsabilitat a l'Organització de la SETMANA DE CINE DE MUNTANYA de Castelló.

PRESENTACIÓ

Les pel·licules deuran presentarse en DVD o CD en format de video que es puga projectar mitjansant reproductors de video genèrics comercials.
Al dors de la fotografia deurà figurar un títol referit a la mateixa. A més s'adjuntarà un sobre tancat amb les següents dades: En el exterior solament el títol; i en l'interior del sobre el títol, nom i cognoms de l'autor, direcció, telèfon, lloc de realització de la fotografia i si esta asociat a alguna entitat excursionista o fotográfica.


ENVIAMENTS

Les obras deuran ser enviades o entregades a:

Meridiano 0

C/ Sanahuja, 55

12004 Castellón

Tel. 964261116


TERMINI D'ADMISIÓ D'OBRES

S'admetran totes les fotografies rebudes, fins el dissabte dia 7 de novembre de 2015 a les 20 hores, en Meridiano 0.

DRETS D'INSCRIPCIÓ I JURAT

No es necessari efectuar cap pagament per ser inscrit en el concurs.

El jurat estará format per persones representatives del món de la muntanya.


IDENTIFICACIÓ

S'adjuntarà un sobre tancat amb les següents dades: en l'exterior solament el títol; i en l'interior del sobre amb el CD o DVD el títol, nom i cognoms dels autors o autores, direcció, lloc, telèfon, lloc de realització de la pel·licula, any de producció, duració, format, una fotografia associada a la pel·licula, i si pertany a algún club o entitat esportiva.

PREMIS

Solament es concedirà un premi per autor o autora. Aquestos seràn:

Un primer premi de 500 euros i diploma.

Un segón premi de 400 euros i diploma.

Un tercer premi de 300 euros i diploma.


VEREDICTE

El jurat seleccionarà els guanyadors i aquestos es donaran a conèixer als mitjans de comunicació i a les persones guanyadores abans del dia 10 de novembre de 2014.

PROJECCIONS

La projecció de les pel·licules tindrà lloc en ordre i segons els criteris establerts per l'Organització en el desenvolupament de la XXIV SETMANA DE CINE DE MUNTANYA. Les pel·licules guanyadores deuran contar en la sala amb almenys un dels protagonistes de l'activitat narrada per participar després en un col·loqui amb el públic. Es podrà optar per la narració en directe durant la projecció de la pel·licula.


DEVOLUCIÓ DE LES OBRES

L'Organizació no tornarà les copies en CD o DVD, quedant-se aquestes com arxiu documental de la SETMANA DE CINE DE MUNTANYA de Castelló.

NOTA

Les obres seran tractades amb cura. L'Organització declina cualquier responsabilitat en cas de malmetres o perdre's l'obra. Aixi mateix, es reservaran el dret a declarar desert, o suspendre el concurs en cas de que les circumstàncies extremes així ho recomanen. Calquier dubte no previst serà resolt per l'organització. El fet de participar implica l'acceptació de les bases establertes.
 
 
 
 

FOTOGRAFIA DE MUNTANYA - BASES
 
CONTINGUT
L’Organització de la SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA de Castelló de la Plana (Centre Excursionista de Castelló, Club de Muntanya Castelló, Club Trepa Castellet i Espèleo Club Castelló), convoca el XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA.
TEMA
La MUNTANYA, i totes les seues vessants esportives.
PARTICIPANTS
Podrán participar-hi tots els fotògrafs i fotògrafes que ho desitgen, sempre que siguen aficionats.
OBRES
Les fotografíes podrán ésser en color, o en blanc i negre. Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 fotografies. No serán admesos foto-muntatges, ni fotocòpies
PRESENTACIÓ
Sobre una base dura de 30 x 40 cm, la imatge tindrà un tamany mínim de 15 x 20 i un màxim de 20 x 30 cm.
IDENTIFICACIÓ
Al dors de la fotografia hi figurarà un títol referit a la mateixa. A més, s'adjuntarà un sobre tancat amb les següents dades: en l'exterior el títol; en l'interior del sobre títol, nom i cognoms de l’autor o autora, adreça, telèfon, lloc de realització de la foto i si s’està associat a alguna entitat excursionista o fotogràfica.
ENVIAMENTS
Les obres serán entregades o trameses a:
 
Meridiano Oº
C/ San Felix 41
12004 Castelló
Tel. 964261116
 
TERMINI D’ADMISSIÓ D’OBRES
Totes les FOTOGRAFIES, fins el dimecres día 16 de Novembre de 2015 a las 20 hores, en Meridiano 0.
DRETS D’INSCRIPCIÓ I JURAT
No s’ha de fer cap pagament per inscriure´s en el concurs.
El Jurat estarà format per personalitats representatives del món de la muntanya, la fotografía i la cultura.
PREMIS
Només es concedirà un premi per autor o autora. Aquests seran:
Un primer premi de 200 euros i diploma.
Un segon premi de 150 euros i diploma,
Un tercer premi de 100 euros i diploma, patrocinado por Desgrimpades.
Els premis podrán declarar-se deserts o ser compartits exaequo. El Jurat podrà concedir tants accèssits com considere. Les obres premiades i els accèssits passaran a formar part dels fons artístics de la SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA de Castelló de la Plana, amb tots els drets de propietat, reproducció i exhibició. Els premis seran entregats en la jornada de cloenda de la XXIV SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA.
VEREDICTE
Es donarà a conèixer als mitjans de comunicació i a les persones premiades abans del día 26 de novembre de 2015.
EXPOSICIÓ
L’Organització muntarà una exposició amb una selecció de les millors fotografies presentades a la Sala d’Exposicions que coincidirà amb el desenvolupament de la XXIV SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA.
 
DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
Les obres no premiades podrán ser recollides al mateix lloc de lliurament el últim día de proyeccións o al Centre Excursionista de Castelló C/ Jesús Martí Martín 24 bis 12006 Castelló, dimecres y divendres de 19 a 21 horas Tel: 964234490; aquelles que hagen estat enviades per correu, no seran tornades de la mateixa manera.
NOTES
Les obres serán tractades amb cura. L’Organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua. Així mateix, es reserva el dret de declarar desert, o suspendre, el concurs, en el cas que circumstàncies extremes així ho aconsellen. Qualsevol dubte no previst serà resolt per l’Organització. El fet de participar-hi implica l’acceptació implícita d’aquestes bases.

MÉS INFORMACIÓ EN: