martes, 23 de agosto de 2016

VISITANT LA FONT DEL MOLINAR (XERT)

El passat disabte alguns membres del club visitarem la surgencia temporal de la Font del Molinar, que es la que té el sifó més llerg de la província.
boca de la cavitat
 L'objectiu de la visita era revisar el sifó principal, de 152 metres i uns 15 de desnivell, i comprovar el seu nivell, ja que hi ha estius que el nivell pot baixar considerablement. Fa un quants estius van descendir el nivell normal de les aigües un 8 metres, deixant uns 20 metres de recorregut secs, pero sense arribar a secarse el sifó. El company Dani, bon coneixedor de la cavitat va ser qui ens comunicà aquest descens tan important. Aquestes baixades tan brusques son causades per un pou i deposit d'aigua ubicats en les proximitats de la cavitat i que abasteix al poble. A l'estiu que és gasta més aigua en nivel sòl baixar.

tub de pressió
fòssil
Despres de recòrrer els escasos 200 metres fins al sifó, obsevarem com aquest no ha variat gens respecte al seu nivell normal, que és el que apareix en la topografia de l'any 1990. En el sifó agafarem dades de l'aigua, que té una temperatura de 14,1 ºC i una conductivitat de 429 μS/cm2.

Galeria dels pendants
La informació més completa sobre la cavitat es pot llegir al següent article, publicat per L'ESPELEO CLUB CASTELLÓ, l'any 1991: http://www.cuevascastellon.uji.es/articulos/lapiaz20_fontdelmolinar.pdf

A l'eixir anarem a visitar l'avenc del mas de la Creu, situat al costat del camí i proper al mas del mateix nom. 


Esta format per una sala de 36 x 12 x 5 metres, amb un petit pouet de 4 metres d'entrada. Dins la cavitat hi havien algunes basures, degut a la proximitat del camí. Geologicament destaca la dispocició dels estrats semihoritzontals, amb zones amb blocs despresos i el nivell base, format per argiles amb poligons de desecació.