lunes, 7 de noviembre de 2016

CUEVA DEL PERRO (COX, ALACANT)

Fa un temps vam visitar aquesta emblemàtica cavitat de la Vega Baja, que es presenta com una de les de major recorregut de la provincia d'Alacant. La cueva del Perro es important per la seva colonia de rates penades, pel que cal respectar els periodes en que la cavitat es troba protegida.
Nosaltres ara volem centrar-nos en la seva génesis hipogènica, que ja s'apuntà fa uns anys: http://www.cuevascastellon.uji.es/articulos/sedeck09_cuevashipogenicas.PDF
Mostrarem alguns detalls i morfologies de racons de la cavitat que contribueixen a afirmar la seva génesis. No direm res del seu patró general basat en la distribució de les galeríes ni en el seu impressionat pou.

En la cavitat trobem nombroses cúpules, be de corrosions o producte de condensacions tèrmiques, com les següents:A més de les cúpules hi han zones en moltes reconstruccions litoquímiques, amb colades, gours, estalagmites etc...

En algún gour podem observar pisòlits o pinacles coraloides subacuàtics, molt atractius i nombrosos en alguna zona.

Algunes d'aquestes formacions les trobem alterades, be pel trencament dels visitats sense cura o per les corrosions produïdes per les condensacions tèrmiques, típic d'aquetes coves i on la temperatura sol ser més be càlida.

Al tractarse la cavitat de grans espais de sostre no molt alt i inclinat s'han produït el que en la terminología hipogènica es coneix com "Partitions", es a dir tabics que separen un espai del l'altre dins el laberint o gran sala. Alguns d'aquest han arribat a desaparèixer quedant solament alguna resta.


Un cas curiós es una formació trencada i tombada a terra o queda soldada amb el pis. Aquesta s'ha erosionat o afectada per la corrosió, quedant en una forma i orientació que sembla respondre a les direccions de circulació d'aire ¿?.
Finalment afegim ací un llistat el les cavitats amb més recorregut de la Comunitat Valenciana, on algunes de les que figuren s'han proposat com a formades total o parcialment per fenòmens hipogènics, on intervenen les aigues profundes i es creen morfologies particulars, producte d'aquestos fluids ascendents que disolen sostres i parets d'un mode determinat i diferent del que tradicionalment s'ha explicat el procés kàrstic.

El quadre s'ha extret del llistat elaborat per Grup Il·licità de Muntanya i les cavitats marcades en roig son les proposades, pel que representan un 24% del total de les "grans cavitats valencianes", un bon percentatge que ens indica la importancia d'aquest procés.  En la última década ha experimentat un gran impuls pel que a la espeogènesis respecta, trobant interesnts escrits com el que segueix, de la mà d'Alexander Klimchouk:
http://www.speleogenesis.info/directory/karstbase/publication.php?id=9378