lunes, 28 de noviembre de 2016

XX CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA

FOTOGRAFIA DE MUNTANYA – BASES DEL CONCURS

CONTINGUT
L’Organització de la SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA de Castelló de la Plana (Centre Excursionista de Castelló, Club de Muntanya Castelló, Club Trepa Castellet i Espeleo Club Castelló), convoca el XX CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA.

TEMA
La MUNTANYA, i totes les seues vessants esportives.

PARTICIPANTS
Podrán participar-hi tots els fotògrafs i fotògrafes que ho desitgen, sempre que siguen aficionats.

OBRES
Les fotografies podran ésser en color, o en blanc i negre. Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 fotografies. No seran admesos foto-muntatges, ni fotocòpies

PRESENTACIÓ
Sobre una base dura de 30 x 40 cm, la imatge tindrà un tamany mínim de 15 x 20 i un màxim de 20 x 30 cm.

IDENTIFICACIÓ
Al dors de la fotografia hi figurarà un títol referit a la mateixa. A més, s'adjuntarà un sobre tancat amb les següents dades: en l'exterior el títol; en l'interior del sobre títol, nom i cognoms de l’autor o autora, adreça, telèfon, lloc de realització de la foto i si s’està associat a alguna entitat excursionista o fotogràfica.

Fotografía guanyadora del Concurs en 2015, (Autor: Luis Almela).

ENVIAMENTS
Les obres seran entregades o trameses a:

Meridiano Oº
C/ San Felix, 41
12004 Castelló
Tel. 964261116 

TERMINI D’ADMISSIÓ D’OBRES
Totes les FOTOGRAFIES, fins el divendres día 2 de desembre de 2016 a las 20 hores, en Meridiano 0.

DRETS D’INSCRIPCIÓ I JURAT
No s’ha de fer cap pagament per inscriure’s en el concurs.
El Jurat estarà format per personalitats representatives del món de la muntanya, la fotografia i la cultura.

PREMIS
Només es concedirà un premi per autor o autora. Aquests seran:
Un primer premi de 200 euros i diploma.
Un segon premi de 150 euros i diploma.
Un tercer premi de 100 euros i diploma, patrocinat per Desgrimpades.
Els premis podran declarar-se deserts o ser compartits exaequo. El Jurat podrà concedir tants accèssits com considere. Les obres premiades i els accèssits passaran a formar part dels fons artístics de la SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA de Castelló de la Plana, amb tots els drets de propietat, reproducció i exhibició. Els premis seran entregats en la jornada de cloenda de la XXV SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA.

VEREDICTE
Es donarà a conèixer als mitjans de comunicació i a les persones premiades abans de la SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA de Castelló.

EXPOSICIÓ
L’Organització muntarà una exposició amb una selecció de les millors fotografies presentades a la Sala d’Exposicions que coincidirà amb el desenvolupament de la XXV SETMANA DE CINEMA DE MUNTANYA.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
Les obres no premiades podran ser recollides al mateix lloc de lliurament el últim dia de projeccions o al Centre Excursionista de Castelló, C/ Jesús Martí Martín 24 bis 12006 Castelló, dimecres i divendres de 19 a 21 hores Tel: 964234490; aquelles que hagen estat enviades per correu, no seran tornades de la mateixa manera.

NOTES
Les obres seran tractades amb cura. L’Organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua. Així mateix, es reserva el dret de declarar desert, o suspendre, el concurs, en el cas que circumstàncies extremes així ho aconsellen. Qualsevol dubte no previst serà resolt per l’Organització. El fet de participar-hi implica l’acceptació implícita d’aquestes bases.

MÉS INFORMACIÓ EN: