viernes, 7 de diciembre de 2018

TRES CAVITATS DE CERVERA DEL MAESTRE

Vista de la població desde el barranc de Teba.
Fa uns dies visitarem algunes cavitats del terme municipal de Cervera del Maestre, concretament al barranc del Comunyet. També incloem ací una visita de fa un poc més de temps, d'una cavitat oberta al marge dret de la rambla Cervera. Com és frequent en cavitats del Maestrat, trobem abundants signes de disolució en petites fractures de la roca, que ens poden donar una visió de la funció de la cavitat com a surgencia fósil. Aixó es el que trobem en les tres cavitats que presentem, encara que aquestes formes i el desenvolupament de les coves son molt escasos, així com les formes arrodonides en les fractures que dificilment acaben formant conductes cilíndrics o elíptics. Evidentment son fenómens d'escassa importància hídrica. Totes és localitzen en les voreres de barrancs o rambles, no molt allunyats del seu cauce actual.

Les dos entrades de la cova de la Rambla

Cova de la Rambla.

Es troba molt prop de la cova de l'Aliga, en el marge dret de la rambla Cervera, en un espoló rocòs que s'alça uns 20 metres per dalt del seu llit i en un pronunciat meandre que forma una amplada propera als 500 metres. 

Boca inferior de la cova de la Rambla
Conducte que uneix les boques superior e inferior.

La cavitat s'obri en l'extrem est de l'espoló i presenta dos entrades, una inferior, amb acondicionament de pedres que fan una rampa per accedir més facilment, i un altra superior, que queda penjada en el cingle i es veu desde la rambla. Aquesta cova esta composta per una fractura que als pocs metres trobem un garó ascendent que comunica amb l'obertura superior. Horitzontalment la cavitat continúa alguns metres més pero ja molt estrets.

Coves del barranc del Comunyet
Es tracta de dos petites fractures ampliades per disolució, en la vorera esquerra del barranc del Comunyet. El cingle on es desenvolupen les cavitats presenta un estrats inclinats, desenvolupant-se les dos coves a diferent cota, però en el mateix estrat de roca i a uns 10 o 15 metres sobre el llit del barranc.
Vista de les dos cavitats del barranc del Comunyet, des de la pista.

La cavitat número 1 es troba més cap a l'esquerra i a major altura. La seua boca te unes dimensions de 1 metre d'amplada per 4,1 d'alt. Esta formada per una galeria ascendent de 4,8 metres que finalitza per estretor. En aquesta part final la galería te unes cúpules al sostre, producte de filtracions exteriors. Trobem al llarg de la seua galeria algunes formes de disolució a menor escala, pero les seccions que forma la cova estan molt condicionades per la fractura. El desnivel ascendent es de +1 metre.


Boca de la cavitat 2
La cavitat número 2, la trobem uns 20 metres a la dreta de l'anterior, penjada en una petita faixa del cingle. La seua boca de 0,5 d'ample per 1,2 d'alt, dona pas a una galeria ascendent de 3 metres. L'orientació de la fractura es de 312ºNM. Molt semblant a la cavitat 1.

Cova d'en Burga.
S'ubica en el marge esquerre del barranc del Comunyet, ja a prop de la ratlla amb el terme de Sant Mateu. Accedim a la seva boca per la pista que remonta aquest barranc i que uns quilómetres després és fa senda, Seguint per aquesta senda uns 15 minuts arribarem a una revolta que fa el barranc i on trobem aquest modest abric. Des del sender es veu la seva boca. Es tracta d'un abric allargat, de 22 metres de llargària, amb els estrats que formen l'abric, que presenten un busament de 24º.
Vista de l'abric amb el forat obert en el seu extrem dret.
En l'extrem dret i part central de l'abric hi ha dos petits conductes de 3 metres, que mostren senyals de disolució sobre fractures. El primer d'aquests està al mateix nivell que el barranc, però l'altre queda penjat 3 metres, però obert en la mateixa capa, a l'estar els estrats inclinats. Des d'aquest forat penjat l'abric guanya visera, tenint un cobriment de 4 metres, amb molta vegetació al seu interior i grans blocs enterra producte de la caiguda del seu sostre. No s'aprecien restes d'acondicionament ni tanca ramadera, encara que en el seu extrem meridional hi ha un petit mur de bancal.

Forat penjat en la part central de l'abric.