martes, 30 de junio de 2020

Localizació i topografia de l'avenc de la Nevera a Penyagolosa (Vistabella)


Segons referencies orals esta cavitat era com un túnel que hi ha molt a prop de la nevera o cossa semblant que no s’havia localitzat i explorat espeleològicament encara.

Voltants de la boca

Cavitat de reduïdes dimensions, que havia servit per amagar-se a gent del Mas de la Cambreta, al ser molt reduïda la boca, amb prou facilitat per tapar-se en qualsevol branca d’arbre. Hi ha referencies que indiquen el seu us.

Espeleòleg en la diminuta boca

Es troba a escassos 80 metres en direcció SE; en la confluència entre bancals erms, ara atapeïts amb pi negre i zona de roca, amb escassa vegetació arbustiva. En el mateix transcorre la vía pecuaria del "Cordel entre Términos", que divideix els termes municipals de Vilafermosa i Vistabella, que al comprobar amb precició, ha resultat estar a la banda de Vistabella per escassos 10 metres. 

Detall de la boca des de les immediacions, que apenes la fan visible

Boca de 0,3x0,64 m rodejada de roca amb llistó, algun eriçó i un pi just en la part superior, que oculta la zona pròxima, dificultant la seua localització. Només entrar es pot desistir en la seua visita pel simple fet de tindre una gran quantitat de mosquits que fan molt desagradable la seua exploració, tal com ocorre en tot el massís de Penyagolosa en temps de calor.

Vista de la boca rodejat de mosquits que dificulten la entrada

Dona pas a un ressalt de mig metre, on al tocar el sòl, comença una rampa inclinada fortament, que desemboca en un desnivell de 5 m inclinats fins la base. Hi ha certes reconstruccions càlciques que recobreixen la rampa. Es un antic engolidor del barranc, pel que fa a la seua genesí.

Rampa d'accès a la cavitat
La base de la l’avenc es de 1,55 x 1,6 m, resultant ser un pou curt sense continuació, que ara alberga una sèrie de residus procedents de les aportacions exteriors, per part de masovers del terreny, ja que es una cavitat poc coneguda i que es un bon punt d’amagatall.
Es troben en la base del pouet varies restes de medicaments, colorants, calçat, metalls, ferradures, roba, pots de llanda, ossos, etc; que es podrien netejar per millorar l’estat de degradació de la cavitat.

Restes de fems a l'interior de l'Avenc


El recorregut es de 6,5 metres, havent un desnivell total de 4,35 metres, i una projecció en planta de 3 m.


Pel que fa a les referencies de l’Avenc de Penyagolosa, es molt probable que es tracte d’aquesta llegendària i misteriosa cavitat, ja que te unes dimensions de la boca molt reduïdes, a mes es troba relativament prop del mas de la Cambreta, habitat fins relativament poc de temps, i es Gregorio un dels informadors d’aquesta referida informació de les dimensions de la boca.