sábado, 29 de mayo de 2021

COVES DEL TOSSAL (Vilafranca del Cid)

 El passat 20 de maig vam visitar dos cavitats de la zona del Corbó, prop d'on es troben els límits dels termes municipals de Benassal i Vilafranca. Les dos coves es situen en Vilafranca. La visita a aquesta zona esta motivada per una excursió a la zona per part de Pascual Fuster (CEC), Isabel  i Santi Tena on van visitar la cova del Tossal. Com en el catàleg SICE-CS no hi havien dades d'aquesta cova, (sols estaba registrat el nom) Pascual Fuster ens passà fotos i dades de la cova. Per tant el dia 20 preparem una eixida per vistar la zona i documentar la Cova del Tossal, on ens acompanyen Pascual Fuster, Isabel Serrano, Santi Tena i s'on pare, qui ens informa de l'existencia de més cavitats pels voltants del castell de Corbó. Per part de l'ECC anem Pepe Viciano, Andrés Sánchez i Jesús Almela.En primer lloc visitem la Cova del Tossal, i després busquem un altra cova que ens havie informat, tenint sort i localizant-la facilment. Aquesta segona cavitat es la Cova del barranc del Tossal.

Cova del Tossal:

La seua entrada es visible des de la carretera de Benassal a Vilafranca, just Baix del Castell de Corbo. Situats on la carretera creua el barranc del Tossal, ascendim uns metres per dins del seu llit, per a després pujar per un sargallar o tartera amb molta pendent que hi ha al seu marge dret. Després del sargallar seguim ascendint entre carrasques buscant la base del cingle més amunter. La boca s'obri en la base de l'ultim cingle, quasi en la part superior de la lloma, sobre la cota 1.125 metres.

A escasos 8 metres de la boca hi ha un avenc "destapat", obert a l'exterior al retrocedir el cingle per erosió, quedant actualment un tub de 3,5 metres de diàmetre i 7 de desnivell, seccionat quasi pel mig. Aquest interessant fenòmen conté restes de colades i reompliments sedimentaris molt interessants, que de segur esta relacionat amb la Cova del Tossal.

La boca de la cova del Tossal sobri a uns 3 metres per dalt de la base del cingle, tenint que trepar un poc per alcançar-la. Aquesta presenta unes dimensions d'1,8 metres d'alt per 0.6 metres d'ample. Dona pas a una galería de 8 metres que ens deixa en una sala de 12 x 8 x 4 metres. La part final de la sala esta formada per grans blocs ben estratificats que han caigut del sostre. També en aquesta part final podem trepar per un resalt de 4 metres, arribant a un petit balcó sobre la sala, que finalitza en una cúpula, en la cota +10.5 metres. Suposem que aquest balcó queda prop de la lloma que hi ha per dalt del cingle on s'obri la cavitat.


 

Desde els blocs de la part alta de la sala hi ha un laminador descendent que baixa entre nivells de bretxes, finalitzant als 12 metres, en la cota -5,8 metres, i desenvolupant-se aquest per baix de la sala. Aquests reompliments de bretxes els podriem relacionar amb els del proper avenc "destapat", que ens indiquen un ambient de sedimentació important, que després d'ampliar aquestes cavitats per disolució, les acabarien reblint de sediment. Posterior a aquests procesos, en la sala principal de la cavitat destaquen les reconstruccions litoqímiques, formades principalment per colades i columnes. En un extrem de la sala hi ha una curta galeria de 3 metres que pren direcció a l'avenc "destapat", faltant uns 4 metres per comunicar, pel que suposem que les dos cavitats responen a un mateix procés de formació, malgrat de tractar-se d'una cova i un avenc.

El recorregut real de la cavitat es de 41 metres, en planta de 34 i desnivell de 16,3 metres (+10,5/-5,8).

La Cova va servir d'amagament de gent dels masos dels voltants en la Guerra Civil. També la van usar els Maquis. Testimoni d'aquestes estades son les formaciones trencades, restes d'una llar, trossos de llaunes i una inscripció de 1948 en una colada a l'inici de la sala.

Cova del barranc del Tossal.

Cavitat situada en el marge dret del barranc del Tossal, uns 20 metres per dalt del seu llit. Accedim a la cavitat des de la carretera, remuntant el barranc durant uns 400 metres, fins arribar a la base d'un salt o cascada de 4 metres que ens barra el pas. En aquest punt seguim el cingle que hi ha en el seu marge dret durant unas 60 metres fins arribar a la boca de la cova. Aquesta no es veu desde dins del barranc, ja que la seua orientació i la vegetació que hi ha davant l'oculten prou.


La boca te unes dimensions d'1,3 d'ample per 2,7 metres d'alt. Aquesta es de caràcter ascendent, trobant als pocs metres un resalt que puja 3 metres i després una rampa de 16 metres on acaba la galería, reblida de sediment. En un primer tram hi han cúpules i formes arrodonides, a causa de la circulació de l'aigua a pressió amb el sostre que ens permet estar drets. Els últims metres baixa el sostre i hem de gatejar fins arribar a la part final. 


El recorregut real de la Cova es de 23 metres, en planta 19 metres i amb un desnivell positiu de 8 metres. La seua gènesi es surgencia fòssil, amb seccions que mostren formes de circulació a presió i altres vadoses. Hi han indicis de ceràmiques del Bronze i medievals. També testimonis orals de ser usada pels Maquis.