domingo, 14 de noviembre de 2021

AVENC DE LES CAVALLERIES O BADALL DE LA VALLTORTA (TÍRIG)

A continuació presentem una cavitat coneguda de fa temps, pero escassament documentada a nivell espeleològic. Recentment, amb la realització de la nova topografía, incorporem aquesta nova informació al catàleg de cavitats de la provincia de Castelló (SICE-CS). Es tracta d'una diaclasa situada molt a prop de la coneguda Cova dels Cavalls, referent de l'Art Rupestre Llevantí. Concretament aquesta cavitat es desenvolupa paral·lela a la gran diaclasa d'accés a la Cova dels Cavalls, formant part de tot el conjunt de cavitats del voltants, com l'abric de l'Arc, l'Arc  i un altra diaclasa secundaria.

Boca de la cavitat

En l'activitat del passat dissabte 6 de novembre, prenem part Gilabert, Marina y Jesús, amb l'objectiu de visitar y topografiar la cavitat. Sobre l'any 2014 l'avenc va ser explorat i instalat amb spits per Carles Cantero, pero no es va arribar a fer la topografía ni medit la seua fondària. Entrem instalant el diferents pous que hi ha. La boca de 6 x 1 metes, dona accés a un pou de 7,5 metres, deixant-nos en una excletxa de 0,7 metres d'amplada.

Pou d'entrada, de 7,5 metres.

Cap al nord la galería finalitza després de superar uns blocs que ocupen parcialment un tram de galería. Aquesta finalitza en la cota -6 metres, en un tram amb les parets blanques degut a la calcificació i fosilització de les colades, per la seua proximitat a l'exterior. Per la banda sud, la galeria és descendent, amb amplades inferiors al metre. Al poc de baixar, hi ha un paset al que segueix un resalt de 2 metres i més avant un pouet de 4 metres. Baix d'aquest pouet, hi ha una planta lleugermanet descendent amb el sostre molt alt i amb 14 metres de recorregut. Ací l'alçada està sobre els 10 metres.

Capçalera del pou de 8 metres.

 En la part intermitja d'aquesta galeria, hi ha un forat a terra, que ens permet baixar un pou de 8 metres, amb una amplada de 0,6 metres. La part inferior esta formada per uns blocs amuntanats i un tram de galeria de 8 metres, dels quals solament 4 resulten penetrables. En aquesta zona final apareixen algunes colades, i baix d'un bloc hi ha els ossos d'algun animal que deguere caure en aquest parany. La fondària màxima que asoleix aquesta cavitat és de -34 metres, mentre que el recorregut real es de 67 metres i recorregut en planta de 45 metres.

En la cota -34 metres.

Topografía de l'Avenc.