miércoles, 27 de abril de 2022

POU DE LA FERRADURA EN L'AVENC DEL MAS D'EN SALVADOR (ALBOCÀSSER)

El passat 6 d'abril es va finalitzar la desobstrucció i exploració del meandre impenetrable de l'Avenc del mas d'En Salvador d'Albocàsser. Aquesta cavitat va ser localitzada casulament en una prospecció per la zona al gener de 2019 i explorada i topografiada al febrer del 2019 per Jesús i Gila, confirmant que es tractava d'un avenc ja explorat als anys 70 per diferents grups. En aquesta exploració quedà pendent desobstruir un meandre impenetrable situat en la cota -21 metres, que porta a un nivell inferior, sondejant fins la cota -29.


Pou de la Ferradura vist des de baix.

Des del 2019 fins al passat 6 d'abril, s'han dedicat 5 jornades per desobstruir la capçalera d'aquest meandre. En aquesta han participat Luis Almela, Josep Gilabert, Lee Galea (ECC), Carles Cantero, Ricard Martí, Juan Miquel Ramón Barreiro, Artur Anguera (UEC Tortosa).

Meandre abans del pou.

Estretor del meandre que dona pas al pou de la Ferradura.

Als pocs metres de descendir, el pou s'amplia, arribant a una base de 2,4 x 2,1 metres, sense possibilitat de continuació evident. El pou es de 9 metres de desnivell, arribant a la cota-29 metres. Ací incloem la topografia amb la zona explorada recentmernt. També afegim com a dada nova, que aquesta cavitat és coneix amb el nom d'Avenc del reclot d'Ardià, pels propietaris dels terrenys dels voltants. Amb aquesta zona la cavitat pasa a tenir un desenvolupament de 92 metres i un desnivell de -29. Amb aquesta nova aportació on hem augmentat el desnivell de la cavitat, veiem com encara falten uns 20 metres per arribar al nivell del barranc Fondo i per tant trobar zones de circulació d'aigua permanent o temporal, com vam fer al Pla d'Arçà al 2019. Ens trobem amb una forma fòssil del karst, amb diferents nivells de circulació, pero ara inactius.

Topografia de la cavitat actualitzada.


Esquema de tres cavitats de l'entorn de la Valltorta, en relació a un barranc o rambla.

Fotos: Josep Gilabert.