miércoles, 19 de abril de 2023

AVENC D'EIXAUDI (Cervera del Maestre)

El passat 14 d'abril, vam anar al terme de Cervera del Maestre per tal de continuar amb la catalogació de cavitats en aquesta zona. Ens acompanyà l'amic Dani, que ha arreplegat informació d'algunes cavitats inèdites del terme que ara pretenem localitzar i explorar. En aquesta jornada localitzem, explorem i topografiem l'Avenc d'Eixaudi, situat en la zona sudest del terme i molt prop del mas d'Eixaudi Vell. La localització, després de les indicacions de diferents persones del poble que el coneixen de fa anys, ens costa més d'una hora, ja que la zona ara esta coberta d'un espès pinar i l'entrada és menuda.

Boca de la cavitat.

Situació:

La cavitat es troba en el marge esquerre del barranc de la Garrotxa, a uns 10 metres en planta del mateix llit del barranc i uns 8 metres per dalt. La boca actualment esta molt amagada, ja que tota la zona esta formada per un espès pinar on els arbres apenes es deixen espai per a créixer, sent molt dificultós obrir-se pas entre ells. Una de les claus per localitzar l'Avenc van ser unes capes de recristalitzacions de calcita que es troben a escassos metres de la boca i que ens van fer sospitar. La boca estava a pocs metres, però casi totalment tapada per vegetació. Aquesta es troba a 120 metres lineals des del mas cap al nordest, però el millor accés per arribar a la cavitat es baixar el barranc de la Garrotxa des de l'espectacular carrasca d'Eixaudi durant uns 300 metres, i en el punt més occidental d'un meandre, ascendir pel marge esquerre, trobant la boca en l'inici del pinar.

Descripció:

La boca presenta unes dimensions de 0,6 x 0,8 metres, obrint-se entre dos blocs de calcària i una zona terrosa. Aquesta dona pas a un pou de 5 metres, que és descendeix còmodament per una colada. La base esta formada pe una estança de 4,5 x 2,8 metres, amb blocs al pis i diferents deixalles: roba, animals morts, plàstics i botelles. Les parets estan recobertes per capes de concreció i colades fòssils, que en alguns llocs queden alterades per processos posteriors.

En la boca.

Pou d'entrada, amb la colada.

Geologia i gènesi:

Ens trobem davant d'un avenc format per dissolució, que antigament actuaria com engolidor del barranc, però que l'evolució del relleu i erosió del barranc de la Garrotxa, deixaren penjat l'avenc, com a testimoni del passat. Ara la cota més baixa de la cavitat queda a escassos metres del llit del barranc, tal com es veu en la secció de la topografia.

El recorregut de la cavitat es de 11 metres, amb un recorregut en planta de 5 metres i un desnivell de -5,5 metres.