lunes, 17 de noviembre de 2008

AVENC DE LA CARRASCOSA (XODOS)

HISTORIA

Aquesta cavitat ere coneguda d’antic pels amos del Mas de les Roques Llises. Fa varies décades que el amo del mas va tapar en una roca la seva boca per a evitar la caiguda en el seu interior d’algún subjete.
En la decada dels 60’ l’espeleoloec, Josep Lluis Viciano va ser informat de l’existencia d’aquesta cavitat per l’amo del mas. Es va tirar una pedra per comprobar la profunditat de l’avenc otorgant-li una fondaria aproximada de 25 metres.
Anys despres es va intentar localitzar la cavitat per desobstruirla i explorarla. Aquesta activitat, en la cual va participar prou gent, no es va localitzar la boca de l’avenc.

Van tindre que pasar varies decades per a que s’intentara localtizarlo de nou. El dia 9 d’octubre de 2007 el autor d’aquestes linies acompanyat del seu germa varen fer un primer intent de localització del fenòmen subterrani en qüestio. Aquest intent va ser un exit absolut, va ser localitzada en pocs minuts. Nosaltres ens imaginavem que podría arribar a ser una gran cavitat.
Després de la localització vam procedir a la desobstrucció. La boca estaba tapada per una gran roca, que per a nosalteres era imposible apartar. Aixi amb l’ajuda de un parell de mases van anar picant la roca per una xicoteta oquetat. Finalment varem consegir obrir una obertura prou gran per a poder passar, encara que fora a dures penes.Seguidament varem preparar la instalació amb anclatjes naturals i ens van decidir a vaixar a l’avenc per explorarlo i topografiarlo. Cal dir que forem els primers essers humans en penetrar en l’Avenc.

DESCRIPCIÓ DE LA CAVITAT


Cavitat vertical situada dins del terme municipal de Xodos, en la provincia de Castello.
Es tracta d’una cavitat totalment vertical, constituida per un sol pou de 15,5 m. amb una secció mitra de 4 x 3 m.
Actualment i després una laboriosa desobstrucció la boca te unes dimensiones de 0’3 x 0’5 metros. Darrere d’aquesta estretor de la boca, desemboquem en un ample pou de 15’6 metros, amb una secció de 3 x 5 metros. El pou es albi, degut a la descalcificació de les parets. La planta del pou es en forma de “C” amb unes dimensions de 3 x 3’5 metres. En un costat de la base del pou hi ha un grao ascendent de 1’4 metros que ens permet accedir a un pouet de 3’5 metres; la base d’aquest pouet es de 1’3 x 1’5 metros, assolint en aquest punt la máxima fondaria de la cavitat en la cota de -17’5 metros.
La base del pou está recuberta de residus clástics.
Un últim recorregut l’encontrem en un petit pou (amplaria 1 metro) paralel al principal, que comença en la cota de -10’5 metros y baixa uns metres fins comunicar mitjansant una estreta gatonera penjada en la base del pou principal.Les úniques reconstruccions litoquímiques de la cavitat les encontrem en aquest petit pou paralel, en alt estat de descalcificació. La génesis d’aquest avenc es fusiforme, responent a teoría de Maucci de erosió inversa, com altres moltes de la zona.

Fitxa técnica
Cota 0
Dificultat P.15,5
Corda 25
Anclajes Natural (pi)
Comentaris cinta plana a l'A.N.