miércoles, 12 de noviembre de 2008

BIBLIOTECA ESPORTIVA MUNICIPAL A CASTELLÓ

Desde 2006 a Castelló hi ha una biblioteca esportiva municipal, situada al Carrer Columbretes, 22. Aquesta biblioteca disposa d’un apartat dedicat a Espeleología.En aquest apartat podem trobar publicacions de tot tipus: llibres, manuals,monografies, videos, y revistes. Ademes la biblioteca esta en continua actualització, recibint llibres nous.Per accedir a la biblioteca et tens que fer soci, que es gratuit.