martes, 23 de junio de 2009

OPERACIÓN LEVANTE (1963-1970)

Per el nom d'”Operación Levante” és coneixen les campanyes espeleologiques efectuades per el grup de la SIRE - UEC de Sants entre els anys 1963 i 1970. El grup estava compost per jovens que venien a Castelló per vacances, en Setmana Santa, estiu i algun "pont". Tenien contactes amb gent de Castelló i anaven explorant cavitats. Els resultats dels exploracions eren publicats, encara que en moltes ocasions eren insuficients.Aquestes campañes eren animades per Francesc Esteve Galvez, que era en contacte del grup amb la Diputació de Castelló. La Diputació de Castelló també promovia aquestes campanyes. Els resultats de les exploracions eren entregats a aquesta entitat.
En les exploracions a Castelló no es va contactar amb ningún grup de Castelló per fer exploracons conjuntes. A Castelló aixó tingue repercusió. Mostra d'aixó es un artícle escrit per Viciano en la revista l’Estel de CEC, titulat “carta oberta a un grup d’espeleo”.
Algunes de les cavitats explorades en la Operación Levante ja van ser explorades per el ARS del CEC sense que ho sapigueren. En moltes ocasions en els treballs espelogics la toponimia de les cavitats no era correcta, sino que s’inventaven el topónim. Aquest es el cas de la Sima del Altis, explorada per Viciano y Guallart en 1961 i tambe per la SIRE- UEC de Sants en 1963. En cambi la Operación Levante la nomene com a sima de Juan Rovira.
En estes campanyes mai trobaren ninguna cavitat important, encara que exploraren gran cantitat de cavitats inexplorades fins el moment. Una de les cavitats mes importants explorades va ser l’Avenc del Collet Roig, en Alcala de Xivert. Aquest avenc te una profunditat de 106 metres.Les exploracions es realitzaben en els mitjos de l’epoca, amb electró. Eren unes altres mentalitats distintes de les actuals.
Els informadors que indicaben les cavitats eren la gent dels pobles o dels masos, ja que les zones de l’interior de Castelló estaven mes poblades que en la actualitat. En este moment moltes de les cavitats explorades en la “Operación Levante” no les tenim localitzades, degut a que deixaren escasa informació i també a la gran despoblació del mon rural en les últimes décades. Podem dir que feren un treball de catalogació prou exhaustiu de algunes zones de la provincia de Castelló.

Agraïm a J.Mª. Miñarro per algunes dades aportades, a més va participar activament en estes canpanyes.