miércoles, 17 de febrero de 2010

ELS AVENCS DE TOSSAL CREMAT (SERRA D'EN GALCERAN)El tossal del mas Roig o tossal Cremat (880 m.s.n.m.) esta situat a la Serra d'en Galceran, al oest del tossal de Saragossa(1081 m.s.n.m.), punt mes alt de la serralada. Aquesta zona esta a la ombria de la serra que propicia que hi hagi molta vegetació, on predomina la carrasca. La zona també es coneguda com el bosc de la serra, degut a la abundant vegetació.La Serra d'en Galceran es caracteritza per tindre molts masos disseminats per tot el territori. Anys arrere eren molt freqüent la vida al mas.
La zona que ens ocupa es una de les mes inhòspites del terme municipal, ja que ací pràcticament no hi han masos, en comparació amb altres parts del terme.
Al cim de tossal cremat hi ha una zona molt fracturada on hi han prous avencs. En total hi han catalogades 12 cavitats. La zona la va donar a conèixer espeleològicament Santi Cantavella (E.C.C.), en el any 2001.Dels 12 avencs existents hi ha un que destaca per el seu recorregut i la seva fondària: es el TC-5, amb 212 m de recorregut i 33 m de profunditat.
En algunes d'aquestes cavitats també hi ha ceràmica prehistórica, segurament per fer de amagatall en temps de perill.Es tracta de fractures estretes, amb una amplària mitja inferior al metre, exceptuant el avenc TC-5. Es un conjunt tectònic on les fractures estan totes prop (estan totes en un espai de 80 x 70 m), excepte la TC-12, que esta un poc mes allunyada.Les cavitats s'obrin en la calcaria del cretàcic inferior gargasiense.
Ací presentem la topografia de la cavitat principal del conjunt:


El estat de les cavitats es fossil, havent-hi algunes reconstruccions cenitals i parietals, en estat de descalcificació.


També podem encontrar banderes.