viernes, 27 de abril de 2012

LA TOPOGRAFIA DE CAVITATS

 La topografia de cavitats és una de les activitats que començàrem paral·lelament amb l'exploració i visita de les primeres cavitats a les que penetrarem. Recorde que en una excursió per la zona del mas d'Huguet, per la serralada del Desert de les Palmes, on visitarem algunes de les cavitats tectòniques que hi ha pel petit aflorament de calcària proper al mas. Al finalitzar la jornada en un quadern de notes, intentàrem fer un croquis de planta i alçat d'algunes cavitats que havíem visitat. Aquest es el primer intent de fer una topografia que jo recorde i des d’aleshores fins ara hem realitzat moltes "topos", moltes, però no sé exactament quantes, però segurament més de 500. Hem topografia tot tipus de cavitats, des de petits abrics , mines, covetes, fins coves kilomètriques.  Ací hem seguit un procés durant uns anys, millorant poc a poc la qualitat del dibuix i la precisió en les mides. Pel que fa a la qualitat del dibuix, ací l'important es la bona mà del dibuixant i la pràctica, que fa crear a l’autor del dibuix un estil propi, cada cop més elaborat amb els detalls i les formes de cada racó de la cova. També en els materials amb el que s’agafen les dades ha hagut un canvi prou significatiu. Al principi, a més dels croquis a "ull" utilitzàvem una corda d’uns 10 metres que ràpidament substituirem per un flexòmetre metàl·lic de "ferreteria" de 5 metres. També adquirirem una brúixola per prendre direccions.
Poc a poc millorarem en el material, fins arribar a topografiar amb clinòmetre, brúixola i cinta mètrica de qualitat per realitzar el que diuen els manuals una topografia grau 5.A continuació recordem el diferents graus existent en l’aixecament de topografies:

1.- Esquema de memòria, sense escala
2.- Dibuix a simple vista, realitzat sense instruments, amb escala aproximada.
3.- Plànol rudimentari  dibuixat amb dades proporcionades per una petita brúixola graduada de 10 en 10º i corda o cinta amb divisions en metres.
4.- Brúixola de prisma amb divisions de 1º i mig grau, cinta mètrica.
5.- Brúixola de prisma i clinòmetre calibrats i cinta mètrica no-deformable.
6.- Brúixola, clinòmetre i cinta, però amb trípode.
7.- Mides amb taquímetre.

Actualment, com al principi, realitzem topografies  de cavitats de tots els tipús i dimensions. Les topografies que més es valoren, son sense dubte les cavitats descobertes per nosaltres, es a dir zones o espais subterranis, on creiem que hem segut els primers en entrar i que al finalitzar la exploració, alcem la topografia per deixar constància de les noves descobertes i per al que vingué darrere que puge veure el que s’ha explorat. Aquesta activitat requereix en molts casos una bona orientació espacial, que en el cas de les cavitats laberíntiques posaran a prova la orientació del topògraf.

Després de la presa de mides dins la cavitat, es a dir, el treball de camp, hi ha un temps de treball d'"oficina" on passem les dades del paper en brut a un full quadriculat o be mitjançant un programa informàtic com pot ser el Auriga, Survex, Visual topo etc... Finalment aquesta topo en paper es digitalitzada i retocada donant-li un acabat perfecte, que en el nostre cas totes les topos han passat per mans del company Joaquim Arenós que li donen una bona presència i cal agrair-ho.

La majoria de les topografies que hem fet son de la província de Castelló i estan informatitzades i a l’abast a qualsevol usuari, en la web del catàleg provincial.(www.cuevascastellón.uji.es). 
La topografia es una tasca apassionant, on anem descobrint les cavitats per als altres, obtenint  un resultat tangible i real: el dibuix.