jueves, 18 de octubre de 2012

VISITA PELS VOLTANS DEL CABEÇO BLANC

El passat dissabte dos membres de l'E.C.C. van visitar algunes cavitats de la zona del Cabeço Blanc, en els termes municipals d'Argelita i Llucena del Cid. L'objectiu principal era desobstruir un passet en la zona més fonda de la Sima del Craneo, on en una visita de fa uns dos anys ens percatarem d'un petit forat pel que les pedres caien més avall, en una planta inferior.
Un cop posats a la feina i despres d'uns 20 minuts de desobstrucció amb pic i traient pedres, vam agrandar el pas per poder passar fàcilment. Darrere de la gatera vertical hi havia un pouet de 7 metres amb una planta horitzontal de 13 metres. En aquest últim punt l'amplada de la fractura és de 0,6 metres i destaca un esquel·let intacte d'un animalet, potser un gosset. També n'hi han formacions blanques i que restaven verges fins el passat dia 13.
A l'eixida de l'avenc, amb quasi tot el dia per davant l'aprofitarem per visitar la cueva del Prado, topografiar l'avenc Z.A.-2 o del monte Cabezo, buscar sense bons resultats la sima de la Cabeza i topografiar el Simarcón.

 Planol de la zona amb els punts visitats

Després de fer un paronet per a pegar un mosset, agafarem forces per acabar d'explorar la cueva del Carrasquizo. Aquesta cova explorada per un grup d'espelologia que desconeixem, la vam reexplorar amb el interclub Castelló el 3 d'octubre de 2010 i va quedar pendent un pou per baixar.
Vam aixecar la topografia de la zona que ens restava, assolint un desenvolupament de 197 metres una fondaria de -74 metres. A l'eixir visitarem l'Avenc Juanma que s'ubica a escasos tres metres de la dolina que forma la boca de la cueva del Carrasquizo. Aquest avenc va ser explorat i desobsrtuït per mebres de GEON en l'any 1986 i posteriorment vistat també per ells l'any passat.Aquest te un recorregut de 29 metres i 18 metres de fondaria i geneticament esta format per la mateixa fractura que la de la cueva del Carrasquizo.

Properament intentarem donar més informació sobre la cueva del Carrasquizo, que és la més interesant de les visitades i ja amb la topografía de les zones interiors, pasarà a ser una de les interesants d'aquesta extraordinaria zona karstica.