lunes, 26 de mayo de 2014

TOPOGRAFIA DE L'AVENC DE PEPET DE CALA SANTS


El dia 9 de novembre de 2013 vam visitar l'avenc Pepet de Cala Sants (M-21), situat a la Mola de Fanzara. Vam aprofitar la visita per agafar mides per realitzar una topografia mes correcta que la que hi havia. Veure noticia de la visita: AVENC DE PEPET DE CALA SANTS. Ara presentem la topo. Aquesta topo ha sigut dirigida i dibuixada per Cristina, estrenant-se amb aquest camp.
 
TOPOGRAFIA

ESPELEOMETRIA
Desenvolupament............... 110 m.
Recorregut en planta............ 70 m.
Fondària............................ -45 m.

DESCRIPCIÓ DE LA CAVITAT.
La boca de 1,4 x 2,4 m. dona pas a un pou de 18 m. que ens deixa en la primera planta de la cavitat. Es una zona ampla, d'uns 2,5 m. d'ample. Des d'ací continuem per un pouet de 5 m. i alguns resalt que ens deixen en una gatera inclinada. Des de la base del P-18 fins ací, també podem arribar per una altre lloc entre blocs (via dels resalts) evitant el pou de 5 m. però tenint que salvar un resalt de 4 m.

La gatera inclinada ens deixa en un balcó molt concrecionat, des d'on iniciem en descens de l'últim pou de 11 m. A mig baixar el P-11 trobem una ampla galeria penjada i amb unes boniques colades. En la base del pou de 11 m. podem pujar també una gatera amb pedres que ens deixa en una fractura ascendent. En la base del pou de 11 també podem accedir a una fractureta que baixa 2 metres mes fins la cota de màxima fondària. Tota aquesta ultima zona esta molt concrecionada.

Boca de la cavitat.

LA MOLA DE FANZARA
Aquest avenc es una de les 28 cavitats existents a la Mola de Fanzara. L'ESPELEO CLUB CASTELLÓ va fer a l'any 2001 un treball d'unificació toponímica de les cavitats de la Mola de Fanzara, codificant-les amb el topònim "Mola" o be la sigla "M". A continuació recordem totes les cavitats existents a la Mola de Fanzara, presentant-les en una taula.

El la taula apareix el codi proposat per l'ECC i també el nom pel que es coneixia la cavitat, ja que quasi totes elles tenien algun topònim posat pels seus exploradors. També apareix l'espeleometría i les dades (autors i data) de la topografia mes completa de cadascuna de les cavitats. Les cavitats de la M-26 a la M-29 no existeixen.

Balcó avans del P-11

Com a feina que queda per fer a la zona tenim que:
  • Les cavitats Mola - 09 i Mola - 31 estan obstruïdes actualment.
  • De l'avenc El Full no tenim coordenades amb GPS.
  • De la cavitat Mola -30 no existeix cap topografia.


Noms de la cavitat
Codi
Recorregut
Fondària
Topografia
Melibea, Avenc de
Mola - 01
16
-8
CEV 1982
Pla, Avenc del
Mola - 02
55
-15
UCP 2007
Sabina, Avenc de la
Rubio, Avenc del
Mola - 03
75
-13
CEV 1982
Clot, El
SIRE, Avenc del
Mola - 04
27
-9
CEV 1982
Sargallar, Avenc del
Cordera, Avenc de la
Gerva, Avenc
Mola - 05
55
-16
CEV 1982
Corralàs, Avenc del
Corraliza, Dolina de la
Mola - 06
20
-3
CEV 1982
Mola - 07
Mola - 07
6
-3.1
CEV 1982
Sacrificis, Avenc dels
Mola - 08
60
-23
CEV 1982
Sara, Avenc
Mola - 09
250
-50
CEV 1982
Carrasques, Avenc de les
Mola - 10
20
-11
CEV 1982
Ierabo, Avenc del
Boris, Avenc de
Pampul, Avenc
Mola - 11
260
-48
CEV 1982
Mamella, Avenc de la
Pectoral, Avenc del
Fondo, Avenc
Mola - 12
70
-42
GEON 1985
Pardal, Avenc
Alacroc, Avenc
Mola - 13
18
-10
CEV 1982
Mola - 14
Mola - 14
5
-1
CEV 1982
Trisicle, Avenc del
Rebot, Avenc del
Mola - 15
30
-16
CEV 1982
Mola, Cova de la
Mola - 16
330
-73
GEON 2008
Mola - 17
Mola - 17
11
-6
CEV 1982
Pacos, Sima dels
Mola - 18
4
-1
CEV 1982
Pam i mig, Avenc del
Pinet, Avenc del
Mola - 19
30
-16
CEV 1982
Gres, Avenc
Mola - 20

-18
GEON 1985
Pepet de Cala Sants, Avenc
Mola - 21
110
-45
ECC 2013
Cnoris, Avenc de
Sebastiana, Sima ¿?
Mola - 22


GEOC 1972
Asur I, Avenc
Pedres, Avenc de les ¿?
Mola - 23

-24
GEON 1983
Asur II, Avenc
Figuereta, Avenc de la ¿?
Mola - 24

-33
GEON 1984
Troupe, Avenc
Mola - 25

-17
GEOC 1972
Mola - 30
Mola - 30
8
-3
Sin topo
Mola - 31
Mola - 31


Sin topo
Avenc el Full
Avenc el Full

-40
GEON 1982