lunes, 3 de julio de 2017

COVES DE BENASSAL

En els últims mesos amb l'objectiu d'anar completant el cataleg SICE-CS, concretament del terme municipal de Benassal, s'han visitat algunes coves de les quals no és tenia informació. Malgrat ser una zona de muntanya i amb un predomini càrstic, no hem trobat grans cavitats, com sol ocorrer amb freqüència en les comarques castellonenques. El sector revisat s'ubica per la zona del Riu Sec o barranc de la Foç, per la zona que limita amb Vilafranca. A continuació citem les coves acompanyades d'una fotografia del fenómen subterràni:

COVA DEL MAS DEL PUNTAL

COVA D'EN QUILES / COVA ANGUILES


COVA DE LA LLOMA DE LES MALLADES

COVETA DE L'ARENA


COVAXOS D'EN GASTÓ


LA ROCA TRENCADA


ELS COVARXOS


FORAT DELS COVARXOS