miércoles, 4 de julio de 2018

NOVES APORTACIONS AL CATALEG DE CAVITATS DE TÍRIG


Cova dels Cavalls i Rambla de la Valltorta.

Durant molts mesos el company de la UEC de Tortosa Carlos Cantero ha estat voltant per la població de Tírig buscant noves cavitats, i localitzant-ne i explorant-ne de noves. Ací anem a publicar la nova informació aportada, en la qual també hem col·laborat els germans Jesús i Luis Almela.

Avenc de les Cavalleries.
Segons la bibliografia on es nomena aquesta cavitat, es tracta de la cavitat catalogada com a Badall de la Valltorta, molt propera a la coneguda Cova dels Cavalls.
A l’article: Els topònims del terme de Tírig (Alt Maestrat) a principis del segle XIX; d’Andreu Beltran Zaragozà, apareix nomenada la cavitat. Adjuntem la cita:

Text extret del document de toponímia esmenat.

Avenc excavat a favor d’una fractura i situada junt al diàclasi d’accés a la cova dels Cavalls, famosa per les seves pintures rupestres.
Cantero va realitzar un croquis de la cavitat, però la informació de moment s’ha perdut.
Les coordenades de situació de la cavitat son:
UTM Datum ETRS89
31 T X-251146 Y-4475960 Z-460 m.

Boca de l’avenc de les Cavalleries.

Avenc del Mas d’Esteve
Visitat per Carlos Cantero fa uns anys i topografiat per Jesús i Cantero el passat febrer de 2018.
En aquesta cavitat s’amagaren uns Maquis, que mes tard fugiren a França. Es troba en les proximitats del mas, just baix de la paret d’un bancal. D’aquest avenc es conta, que existeix un túnel que comunica la cavitat amb la masia.

Possiblement esta cavitat es tracte de la mateixa nombrada com a Cova del mas d'Escrig o Cova dels Maquis, a mes a mes de ser un amagatall dels Maquis, el mas d'Escrig s’ubica molt prop al d’Esteve.
En el següent enllaç trobareu una informació mes ampliada de la cavitat:

Avenc –Falç-
O del Mas d’En Santo, o Avenc de Sontano. Topografiat per Jesús.
Per la seua proximitat al mas i indicacions de veïns de la població, possiblement es tracte de la cavitat catalogada como Avenc de Sontano o del mas d'En Santo, que queda dintre del terme municipal de Salsadella. Està situat anat de Tírig a Sant Mateu a ma esquerra, una vegada passat el Mas de la Falç
Les seues coordenades son:
UTM Datum ETRS89
31 T X-253959 Y-4482174 Z-483 m.


Avenc del Mas de la Rata.
Es trobava tapat per una llossa, damunt de la qual hi havia terra, ja que esta dins d’un camp d’oliveres. Es va tapar no fa molts anys. Es conta que un camioner tirava l’oli del camió dins del avenc.

Bancal on hi ha l’avenc abans de la seua desobstrucció.

Cantero i Santi, alies “Matamoros” i natural de Tírig, van desobstruir-lo amb l’ajuda d’un tractor i amb el permís del amo del terreny. Van aconseguir llevar la terra i la llosa que cobrien la seua boca. Però la boca resulta ser impenetrable per lo que caldrà fer una ampliació de la boca per poder explorar-lo.
Vam agafar les coordenades de la boca:
UTM Datum ETRS89
31 T X-251584 Y-4477092 Z-472 m.

Santi treballant en la desobstrucció.

Avenc del Totxo.
Possiblement es troba ja a terme de La Salsadella. Falta aclarir la seua situació concreta. Informació de Jesús Almela.

Avenc del Mas d’En Rafel.
Segurament queda en terme de Salsadella. Falta aclarir la seua situació concreta, però aquest mas pertany a La Salsadella. Informació de Jesús Almela.

Avenc de Tírig.
Es tracta d’una cavitat oberta als anys 60 en mig d’un carrer de la població. Va ser explorada pels espeleòlegs catalans de la SIRE (J.M. Miñarro entre ells) que es trobaven per la zona en el moment en que es va obrir. Desprès de la seua exploració va ser tapat.

Nosaltres vam agafar les coordenades de la zona aproximada on es va obrir la cavitat. Localitzada en el carrer la Pau, a l’extrem sud-est de la població.
UTM Datum ETRS89
31 T X-252206 Y-4478839 Z-470 m.

Cantero i Santi abans d’explorar per primera vegada l’avenc de La Troneta.

Cova de la Matissa
A terme de Salsadella. Topografiat per Jesús i Cantero.
En el següent enllaç trobareu una informació mes ampliada de la cavitat:

Cova de la Montserrada.
En un document on apareixen topònims del segle XIX apareix como Monserrada (sense la t), pel que seria el topònim mes correcte el següent: Cova de la Monserrada.
Ja figurava així en la topografia del CMP.


Avenc de Safondo
Les coordenades de la boca son:
UTM Datum ETRS89
31 T X-255366 Y-4481271 Z-386 m.

Situat en la mateixa direcció que l’Avenc de Sontano però baix al barranc, en la partició amb la Salsadella. El trobem on s’ajunten el barranc de Creu amb una altre que baixa de Tírig a La Salsadella. Hi ha una gran fita de pedres. La boca està amagada darrere d’uns matolls. Es tracta d’un forat que entra en una sala amb marques d’erosió per l’acció de l’aigua.


Obusos i una altra peça trobada a l’avenc de La Troneta.

6 cavitats d’un document de 1817
Coves i abrics que apareixen en un document de 1817 i que es troba a l’ajuntament de Tírig. Seria molt interessant consultar aquest document i juntament amb alguns veïns de la població localitzar les 6 cavitats.


Cavitats noves del terme municipal.

Avenc de La Troneta.

Situació de l’avenc de La Troneta, al fons a la dreta el veu “La Troneta”.

Rep aquest nom per la seua situació molt propera a una roca anomenada com La Troneta (sinònim de púlpit). Situat junt a un bancal d’ametlers i en el marge esquerre de la rambla de la Morellana. Localitzada per Cantero i Santi “Matamoros” el 18 de febrer de 2018, desprès de varies jornades de prospecció per la zona i amb ajuda de les indicacions dels veïns del poble.
Explorat també per ells mateixos el dia de la seua troballa, si be van tenir que eixamplar la boca per poder entrar. Dins hi han 2 obusos de la guerra civil.

Boca de l’avenc de La Troneta.

Les coordenades de la seua boca son:
UTM Datum ETRS89
31 T X-248499 Y-4477930 Z-502 m.

Es tracta d’un petit pou circular de 6 metres. A la seua base, a mes dels esmenats projectils, trobem moltes pedres cobrin el piso i possiblement tapant la continuació de la cavitat. Per una fractura podem avançar uns 4 metres on s’obri una cúpula i es tanca tota possible continuació.

Formacions a l’avenc de La Troneta.

Els veïns de Tírig que ens van indicar la seua situació ens van dir que al interior van tirar cadàvers de soldats i de armament. Perquè recordem que durant la guerra civil espanyola (1936-39) a Montegordo va tindre lloc una batalla important, i La Troneta es troba als peus de Montegordo. Nosaltres nomes vam trobar 2 obusos i una peça de ferro que desconeixem la seua procedència ni utilitat.

Topografia de l’avenc de La Troneta.

Altres cavitats per localitzar.
  1. Mes amunt del Mas d’Esteve, en una zona de malla un caçador li va dir a Cantero que hi ha un avenc. De moment no està localitzat. En la parla de Tírig malla s’utilitza per designar el coscoll.

  1. Una dona del poble buscant rovellons, prop d’una pista, va trobar una boca gran, però no sabem la zona. Informació de Cantero.

  1. Prop de l’ermita de Santa Bárbara i cap al poble hi ha un altre avenc, que no es el de Santa Bárbara. Informació de Cantero.

Agraïm a Carlos Cantero la seua aportació al catàleg de cavitats de Castelló.

Cantero a la boca de l’avenc de La Troneta.