lunes, 19 de septiembre de 2011

ELS AVENCS DEL MAS D'EN JAUME (BORRIOL)

Els avencs del Mas d'en Jaume son una serie de fractures situades en la serra de Borriol, proper al barranc de la Penya i a la font de Codina, a la dreta hidrogràfica del riu Sec. Les cavitats s'obrin en un pla situat a mitja altura sobre la Serra i un poc per damunt del Mas d'en Jaume, a una altura de 450 m.s.n.m. En total hi han 4 avencs, dels cuals destaquen el 1 y el 2, amb una fondaria superior a 50 metres. La cavitat nº-4 també esta situada en el pla, pero amb menys desenvolupament. Finalment l'avenc nº-3 és una petita fractura situada en la caiguda del barranc de la Penya.

La boca de l'avenc nº-1; al fons la serralada del desert de les Palmes

Aquestes cavitats foren explorades per membres de l'ESPELEO CLUB CASTELLÓ a principis dels anys 90'. Amb posterioritat, altres membres del club re-exploren i topografien les cavitats; entre els anys 2008 i 2009.


Descendint el pou de MJ-1.

Per accedir a la zona ho fem per el cami de Codina. Aquest camí comença al primer pont de l'autovía, movent desde la ermita de sant Vicent cap a la Pobla Tornesa. Seguim aquest cami asfaltat durant 1,5 Km, on en l'últim tram el camí és de terra i arriva al barranc de Codina. Ací tenim que agafar el camí de la dreta, que puja amb molt de desnivel durant 0,9 km, fins arrivar a uns horts de garroferes. Desde l'hort hi ha que pujar en direcció nord durant uns 15 minuts camp a través, fins arrivar al pla on ja no hi han pins i és on estan situats els avencs.

Podem resumir espelomètricament les cavitats de la seguent manera, afegint les topografies:

MJ-1
Desenvolupament= 221
Fondaria= -51


MJ-2
Desenvolupament= 155
Fondaria= -53


MJ-3
Desenvolupament= 6
Fondaria= -2


MJ-4
Desenvolupament= 20
Fondaria= -9


També mostrem un planol de les dos cavitats mes importants de la zona, que es troben molt properes, pero no comuniquen entre elles. D'aquestes dos, destaca l'avenc MJ-1, ja que l'amplada mitja és superior a 1 metre, mente a l'avenc MJ-2 és de 0,7 metres.


El passat 8 de setembe visitarem l'Avenc MJ-1 amb l'objectiu de millorar la instalació i fer algunes fotos. Aprofitem per adjuntar a continuació les millors imatges:

Descendint l'últim tram del pou.


Base del pou principal.


Progressant per la fractura.


Delicada formació abans de l'estretor.