martes, 24 de septiembre de 2019

TALLER D'ARQUEOLOGIA PER A ESPELEÒLEGS

Oberta la inscripció al
TALLER D’ARQUEOLOGIA PER A ESPELEÒLEGS
Dissabte 19 d’octubre de 2019, de 10 a 14h
Lloc: Saló d’Actes. Museu de Belles Arts. Castelló


Taller destinat a espeleòlegs interessats en obtenir una formació bàsica per conéixer les diferents restes arqueològiques que potencialment es poden trobar a l'interior de les cavitats, i unes directrius bàsiques de com actuar en cada cas.
El taller consistirà en una única Sessió el dissabte 19 d’octubre al matí, en la qual es faran tres xarrades obertes per part d'arqueòlegs amb àmplia experiència en el camp de l'Arqueologia Prehistòrica dins de cavitats.

Els temes a tractar seran principalment la Legislació en matèria de Patrimoni Arqueològic, les manifestacions artístiques que es poden trobar a les parets de les cavitats, els jaciments d'hàbitat prehistòrics i l'ús sepulcral de les coves i abrics en la prehistòria.
S'acabarà el Taller amb una sessió pràctica de reconeixement de materials arqueològics que poden aparéixer a l'interior de les coves.
El Taller està organitzat pel Servei d'Arqueologia de la Diputació de Castelló, l'Espeleo Club Castelló, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, la Universitat Jaume I i el Museu de Castelló (Cultur Arts).

Inscripcions al email: espeleoclubcastello@gmail.com
Indicar nom, telèfon, email, adreça i si és el cas club d’espeleo de procedència.


-------------------------------------------------------------------
Abierta la inscripción al
TALLER DE ARQUEOLOGÍA PARA ESPELEÓLOGOS
Sábado 19 de octubre de 2019, de 10 a 14h
Lugar: Salón de Actos. Museo de Bellas Artes. Castelló.

Taller destinado a espeleólogos interesados en obtener formación básica para conocer los diferentes restos arqueológicos que potencialmente se pueden encontrar en el interior de las cavidades, y unas directrices básicas de cómo actuar en cada caso.
El taller consistirá en una única Sesión el sábado 19 de octubre por la mañana, en la cual se harán tres charlas abiertas por parte de arqueólogos con amplia experiencia en el campo de la Arqueología Prehistórica dentro de cavidades.

Los temas a tratar serán principalmente la Legislación en materia de Patrimonio Arqueológico, las manifestaciones artísticas que se pueden encontrar a las paredes de las cavidades, los yacimientos de hábitat prehistóricos y el uso sepulcral de las cuevas y abrigos en la prehistoria.
Se acabará el Taller con una sesión práctica de reconocimiento de materiales arqueológicos que pueden aparecer en el interior de las cuevas.

El Taller está organizado por el Servicio de Arqueología de la Diputación de Castelló, el Espeleo Club Castelló, la Consellería de Educació, Cultura i Esports, la Universitat Jaume I y el Museo de Castelló (Cultur Arts).

Inscripciones al email: espeleoclubcastello@gmail.com
Indicar nombre, teléfono, email, dirección y si es el caso club de espeleo de procedencia.