jueves, 28 de junio de 2018

MINES DEL FURGO (2º part)


 
Pou-5 de les mines del Furgo

INTRODUCCIÓ
A la primera part d’aquest treballet vam descriure la cavitat formada per les boques 1, 2, 3 i 4. En aquesta segona part anem a descriure la resta de cavitats: des de la boca 5 a la 9. Estes 5 cavitats presenten un recorregut menor, sent quatre d’elles de predomini vertical i una altra semi horitzontal.
Podeu veure la 1era part del treballet al següent enllaç:

 
Boca-5, que representa el pou mes fondo del conjunt.

MINES DEL FURGO - BOCA 5.

DESCRIPCIO
La cavitat està formada per un pou vertical de 27,2 m. El pou presenta una secció quadrada de 1,4 x 1,5 m. aproximadament, però en la part final la secció tendeix a fer-se circular. La boca es situa a escassos 3 metres de la pista que baixa cap al Mas de Beltran, i presenta unes dimensions de 1,3 x 1,6 m. El fons del pou esta ple de restes vegetals, sobretot branques de pi, però també trobem deixalles. Es possible que hi haguera una comunicació entre la base del pou i altres galeries horitzontals, però a dia d’avui no podem saber-ho ja que el pou ha estat reomplert per les restes vegetals caigudes accidentalment o tirades a propòsit.

A la cota de -20,5 m. trobem una zona natural de uns 3 metres de recorregut però adornada per diversos espeleotemes. També a la cota de -25,1 metres, a uns 2 metres de la base del pou, també hi ha una reduïda cavitat natural.

 
Situació de la boca a la vora de la pista.

TOPOGRAFIA
Topografia realitzada per Luis Almela, Nando Falomir i Joaquin Almela, el dia 25-04-2018.

 
Topografies de les 5 boca mines.

ESPELEOMETRIA
Recorregut.......... 32 m.
Rec. en planta....... 4 m.
Fondària......... -27,2 m.


MINES DEL FURGO - BOCA 6.

DESCRIPCIO
La cavitat està formada per una petita cambra seguida per un pou vertical. Esta situada sobre una escombrera ben visible des de la pista que baixa cap al mas de Beltran. Es tracta d’una galeria horitzontal i amb el sostre obert de 4,8 m. que entra en una estància on de sobte s’obri un pou de 9,5 m. de fondària. L’estància d’entrada presenta un recorregut de 2 metres cap al nord, format una menuda habitació junt a la boca del pou.
El pou presenta una secció quadrada durant tot el seu recorregut i unes dimensions de 2 x 1,6 m.

Boca-6.

 
Base del pou de 9 m. de la boca-6.

TOPOGRAFIA
Topografia realitzada per Luis Almela, Nando Falomir i Joaquin Almela, el dia 25-04-2018.

ESPELEOMETRIA
Recorregut.......... 19 m.
Rec. en planta....... 9 m.
Fondària......... -10,3 m.


MINES DEL FURGO - BOCA 7.

DESCRIPCIO
La cavitat està formada per una galeria rectilínia amb una acusada pendent descendent d’uns 42º d’inclinació. Presenta una curiosa garrofera al seu interior, les branques de la qual ixen per la boca en busca de llum.
Al seu interior vam observar aràcnids i una granota o gripau xicotet.

 
Galeria única que forma la cavitat.

TOPOGRAFIA
Topografia realitzada per Luis Almela i Nando Falomir, el dia 15-02-2018.

ESPELEOMETRIA
Recorregut.......... 28 m.
Rec. en planta..... 21 m.
Fondària......... -18,0 m.


MINES DEL FURGO - BOCA 8.

DESCRIPCIO
La cavitat està formada per un pou sego de 2 m.

 
Exterior d’aquest xicotet pouet.

TOPOGRAFIA
Topografia realitzada per Luis Almela i Nando Falomir, el dia 15-02-2018.

ESPELEOMETRIA
Recorregut........... 4 m.
Rec. en planta....... 1 m.
Fondària........... -3,2 m.


MINES DEL FURGO - BOCA 9.

DESCRIPCIO
La cavitat està formada per un pou sego de 3 m. i una curta galeria de 5 m.

 
Luis asomant-se al pou de la Boca-9.

TOPOGRAFIA
Topografia realitzada per Luis Almela i Nando Falomir, el dia 15-02-2018.

ESPELEOMETRIA
Recorregut........... 8 m.
Rec. en planta....... 4 m.
Fondària........... -8,2 m.