viernes, 23 de abril de 2010

ESPELEOLOGIA I ESPELEISME

A cada cosa hi ha que nomenar-la per el seu nom, i ací anem a aclarir la diferència entre Espeleologia i Espeleisme. Aquest segon terme és menys conegut i no acceptat per tots. El vocable espeleologia ve del grec σπηλαιου, spelaion = cova i logía = tractat.
La espeleologia es una ciència, amb la finalitat de l'exploració i estudi de les cavitats subterrànies.A mes s'ha proposat el vocable Espeleisme, sense èxit, que fa referència a aquelles ocasions que la seva pràctica s'assembla més a un esport. Encara que no deixa de tenir els seus orígens en una ciència que estudia la morfologia dels cavitats naturals del subsòl.Per tant aquesta iniciativa preten diferènciar entre la faceta esportiva i la científica. És difícil separar-les, ja que les dues estan lligades.El que si que caldría matissar són els objectius que te una persona cuan s'endinsa en una cavitat. Aquestos poden ser merament esportius, on el centre de l'activitat és la persona, que equivaldrien a Espeleisme, o científics (Espeleologia) on el protagonista és la cavitat, que és l'objecte d'estudi.